Lärare i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning

För dig som är verksam som lärare och undervisar i grundskola, gymnasieskola eller motsvarande vuxenutbildning.

Ansökan

När du ansöker till VAL behöver du styrka din nuvarande och tidigare erfarenhet som obehörig lärare. Använd tjänstgöringsintyget för lärare eller ett intyg där motsvarande uppgifter framgår. Vi behöver detaljerade uppgifter om din nuvarande tjänst och eventuella tidigare tjänster. Anställningsavtal godkänns inte. Om du antas till VAL kommer du att få en individuell studieplan.

Särskilda möjligheter för dig med lång lärarerfarenhet

Du ska

  • ha arbetat minst åtta läsår med en total omfattning av minst 75 procent och att minst tre av dessa åtta år ska vara sammanhängande.
  • ha varit anställd som lärare sex månader före sista ansökningsdag. För antagning till våren 2023 gäller att de åtta läsåren ska vara intjänade senast 15 april 2022 och att du var anställd den dagen. Det innebär att du ska ha totalt 8,5 års erfarenhet.
  • vara verksam och har huvudsakligen varit verksam i de ämnen eller ämnesområden som du har för avsikt att nå examen i. Detta ska framgå av tjänstgöringsintyget för lärare.

När du har ansökt till VAL och skickat in dina intyg kommer vi att bedöma om du omfattas av de särskilda reglerna om en förkortad utbildning.

För dig som undervisar i förskoleklass eller årskurs 1-3.

En grundlärarexamen F-3 omfattar 240 hp och ger i regel en bred behörighet i svenska, matematik med flera ämnen t.ex. engelska, SO, NO, svenska som andraspråk, modersmål eller praktiskt-estetiskt ämne.

Du som har relevanta kurser påbörjade före 1 juli 2011 kan i vissa fall nå en äldre lärarexamen mot grundskolans tidigare år som omfattar 210 hp. Den innehåller färre ämnen men kan kompletteras efter din examen om du vill bredda din behörighet.

Om du saknar för många högskolepoäng för att kunna antas till VAL kan du börja studera relevanta fristående kurser som du hittar via antagning.se eller Fler vägar in. Om du är osäker på om dina tidigare studier är relevanta för en grundlärarexamen eller vilka kurser som kan vara lämpliga att läsa bör du kontakta en studievägledare eller ställa dina frågor i kontaktformuläret.

Undervisar du i slöjd, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik eller bild? I så fall kan en ämneslärarexamen för årskurs 7-9 vara ett alternativ. Den ger behörighet i hela grundskolan, det vill säga årskurs 1-9, i ditt praktisk-estetiska ämne. Andra alternativ kan vara en grundlärarexamen för fritidshem eller årskurs 4-6.

Lärosäten som erbjuder utbildningen med start våren 2023

Högskolan Dalarna
Jönköping University
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Malmö universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet

Göteborgs universitet (endast mot 2001 års examen, för den med relevanta studier före 2011)

För dig som undervisar i grundskolans årskurs 4-6 i ett eller flera ämnen.

En grundlärarexamen 4-6 omfattar 240 hp och ger i regel en bred behörighet i svenska, matematik med flera ämnen t.ex. engelska, SO, NO, svenska som andraspråk, modersmål eller praktiskt-estetiskt ämne.

Du som har relevanta kurser påbörjade före 1 juli 2011 kan i vissa fall nå en äldre lärarexamen mot grundskolans tidigare år som omfattar 210 hp. Den innehåller färre ämnen men kan kompletteras efter din examen om du vill bredda din behörighet.

Om du saknar för många högskolepoäng för att kunna antas till VAL kan du börja studera relevanta fristående kurser som du hittar via antagning.se eller Fler vägar in. Om du är osäker på om dina tidigare studier är relevanta för en grundlärarexamen eller vilka kurser som kan vara lämpliga att läsa bör du kontakta en studievägledare eller ställa dina frågor i kontaktformuläret.

Ett alternativ kan vara att satsa på en ämneslärarexamen för årskurs 7-9 i ett ämne. Det är en kortare väg till examen som också ger behörighet att undervisa i årskurs 4-6. Om ämnet är slöjd, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik eller bild kan du få behörighet för hela grundskolan, det vill säga årskurs 1-9. Eftersom behörigheten blir smal behöver du kanske komplettera med fler ämnen efter din examen om du vill vara klasslärare i årskurs 4-6.

Lärosäten som erbjuder utbildningen med start våren 2023

Högskolan Dalarna
Jönköping University
Linköpings universitet
Malmö universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet

Göteborgs universitet och Karlstads universitet (endast mot 2001 års examen, för den med relevanta studier före 2011)

En lärarexamen för årskurs 7-9 ger stor flexibilitet, med möjlighet till behörighet i både årskurs 4-6 och gymnasieskolan.

Det finns flera examensvarianter för årskurs 7-9, allt mellan 180 och 270 hp. Den kortaste är en ämneslärarexamen om 180 hp som består av ett ämne om 90 hp och resterande del av kurser i utbildningsvetenskaplig kärna samt verksamhetsförlagd utbildning (praktik) om 90 hp.

En ämneslärarexamen för årskurs 7-9 passar dig som undervisar i årskurs 7-9 i grundskolan eller vuxenutbildning och är också lämplig för lärare i praktisk-estetiska ämnen i grundskolan, modersmålslärare eller SFI-lärare.

En examen för årskurs 7-9 ger även behörighet i ditt ämne i årskurs 4-6 och, beroende på antal högskolepoäng i ditt ämne, även i gymnasiet. I bild, musik, hem- och konsumentkunskap, slöjd och idrott och hälsa får du behörighet i hela grundskolan, det vill säga årskurs 1-9. Lärarlegitimationen kan kompletteras efter examen om du vill utöka din behörighet med fler ämnen.

För att kunna antas till VAL behöver du 30-60 hp tidigare studier som kan användas i examen. Om du har lång lärarerfarenhet (minst åtta läsår, se mer under Särskilda möjligheter för dig med lång lärarerfarenhet) i ditt ämne kan du i vissa fall antas till VAL med färre högskolepoäng. Ett tips är att börja studera ditt ämne genom fristående kurser som du hittar via antagning.se eller Fler vägar in och sedan ansöka till VAL.

Lärosäten som erbjuder utbildningen med start våren 2023

Högskolan Dalarna
Göteborgs universitet
Jönköping University
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Malmö universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet

För dig som arbetar som ämneslärare i gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning i ett eller flera teoretiska ämnen.

Det finns flera examensvarianter för gymnasieskolan, allt mellan 210 och 330 hp. Den kortaste är en ämneslärarexamen 210 hp som består av ett ämne om 120 hp och resterande del av kurser i utbildningsvetenskaplig kärna samt verksamhetsförlagd utbildning (praktik) om 90 hp.

En ämneslärarexamen för gymnasiet passar dig som undervisar i teoretiska ämnen och även så kallade vissa ämnen som till exempel specialidrott, medieproduktion eller programmering. En examen för gymnasiet ger även behörighet i ditt ämne i årskurs 7-9. I bild, musik och idrott och hälsa får du behörighet i hela grundskolan, det vill säga årskurs 1-9. Lärarlegitimationen kan kompletteras efter examen om du vill bredda din behörighet med fler ämnen.

För att kunna antas till VAL behöver du 60-90 hp tidigare studier som kan användas i examen. Om du har lång lärarerfarenhet (minst åtta läsår, se mer under Särskilda möjligheter för dig med lång lärarerfarenhet) i ditt ämne kan du i vissa fall antas till VAL med färre högskolepoäng. Ett tips är att börja studera ditt ämne genom fristående kurser som du hittar via antagning.se eller Fler vägar in och sedan ansöka till VAL.

Lärosäten som erbjuder utbildningen med start våren 2023

Högskolan Dalarna
Göteborgs universitet
Jönköping University
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Malmö universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet

Mer information om VAL och hur du ansöker

huvudsidan för VAL, vidareutbildning av lärare, kan du läsa mer om behörighet, validering och hur du ansöker. Läs också gärna igenom vanliga frågor och svar. Om du har ytterligare frågor som rör VAL, kontakta oss genom kontaktformuläret.

Läs intervjuerna med några VAL-studenter