Yrkeslärare

För dig som är yrkeslärare på ett yrkesprogram i gymnasieskolan eller motsvarande vuxenutbildning.

En yrkeslärarexamen, 90 hp, byggs upp så här (klicka för att expandera):

Yrkeslärarexamen, 90 hp

– Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), 60 hp

– Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 30 hp

Samt genom validering godkända yrkeskunskaper i minst ett yrkesämne.

Utbildningens längd kan bli kortare än 90 hp om du kan tillgodoräkna dig lärarerfarenhet och/eller tidigare studier.

Vad krävs för att kunna antas?

För att kunna antas ska du vara verksam som yrkeslärare i ett eller flera av gymnasieskolans yrkesämnen eller i gymnasial vuxenutbildning. Detta styrks genom tjänstgöringsintyget för lärare som du inkommer med i din ansökan. Du kan också bli antagen i kraft av lång erfarenhet, minst 8,5 år från läraryrket. Läs mer under rubriken Särskilda möjligheter för dig med lång erfarenhet som yrkeslärare.

Det krävs också att du har kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper förvärvade genom yrkeserfarenhet. Oavsett om du har lång eller kort erfarenhet som lärare så måste du validera dina yrkeskunskaper mot kraven för respektive yrkesämne i samband med att du ansöker. Här hittar du yrkesämnen i gymnasieskolan och kraven för respektive ämne. För att bli antagen till VAL mot yrkeslärarexamen krävs att du klarar valideringen i minst ett av de yrkesämnen som du också undervisar i.

Ansökan består av två delar

Din ansökan består av två delar, läs mer längre ned.

  • Validering av yrkeskunskaper
  • Ansökan till VAL

För stöd och mer information angående din ansökan rekommenderar vi dig att kontakta det lärosäte där du vill studera.

Validering av yrkeskunskaper

Validering av yrkeskunskaper tar tid! Påbörja processen i god tid innan ansökan till VAL öppnar och kontakta gärna önskat lärosäte för vägledning.

För sökande till Högskolan Dalarna, Linköpings universitet och Umeå universitet görs valideringen genom ValiWeb. Skapa en användare på deras hemsida och följ instruktionerna i text och via instruktionsfilmer.

För sökande till Göteborgs universitet, Karlstads universitet och Stockholms universitet görs valideringen genom Valda. Instruktioner för detta finns hos respektive lärosäte, Göteborgs universitet, Karlstads universitet och Stockholms universitet.

Du behöver alltså både få dina yrkeskunskaper validerade i Valda eller ValiWeb och ansöka till VAL. Beslut om antagning fattas av lärosätet.

Om du har fått dina yrkeskunskaper validerade vid tidigare tillfälle ska du kontakta det lärosäte du önskar studera vid för mer information.

Särskilda möjligheter för dig med lång erfarenhet som yrkeslärare

Du ska

  • ha arbetat minst åtta läsår med en total omfattning av minst 75 procent och att minst tre av dessa åtta år ska vara sammanhängande.
  • ha varit anställd som lärare sex månader före sista ansökningsdag. För antagning till hösten 2024 gäller att de åtta läsåren ska vara intjänade senast 15 oktober 2023 och att du var anställd den dagen. Det innebär att du ska ha totalt 8,5 års lärarerfarenhet när du söker till VAL.
  • vara verksam och har huvudsakligen varit verksam som lärare i de yrkesämnen som du har för avsikt att bli behörig i. Detta ska framgå av tjänstgöringsintyget för lärare.
  • utöver ovanstående behöver du klara valideringen i minst ett av de yrkesämnen som du också undervisar i.

När du har ansökt till VAL och styrkt din lärarerfarenhet kommer vi att bedöma om du omfattas av de särskilda reglerna om en förkortad utbildning.

Lärosäten inom VAL har även möjlighet att utfärda äldre examen om det visar sig att det är en bättre väg för dig mot examen och behörighet. Det kan till exempel gälla dig som har en oavslutad äldre utbildning mot yrkeslärarexamen. Det bedöms i varje enskilt fall.

Lärosäten som erbjuder utbildningen med start hösten 2024 för dig med lång erfarenhet (30 högskolepoäng)

Högskolan Dalarna
Karlstads universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet

Lärosäten som erbjuder utbildningen med start hösten 2024 för dig som inte uppfyller kraven på lång erfarenhet

Göteborgs universitet
Högskolan Dalarna
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Stockholms universitet

Mer information om VAL och hur du ansöker

Genom startsidan för VAL, Vidareutbildning av lärare, kan du läsa mer om behörighet, validering och hur du ansöker. Läs också gärna igenom vanliga frågor och svar. Om du har ytterligare frågor som rör VAL, kontakta oss genom kontaktformuläret.

Andra vägar för dig att nå en yrkeslärarexamen

Flera lärosäten ger yrkeslärarprogrammet via det ordinarie programutbudet. För tillträde till dessa krävs ingen tidigare lärarerfarenhet, däremot prövas dina yrkeskunskaper inom yrket på samma sätt som i VAL. Ansök till dessa via Antagning.se.

Lasse pluggade till yrkeslärare via VAL

– Det var när jag vikarierade som lärare jag insåg att jag ville hålla på med det här. Se filmen med Lasse som pluggade till yrkeslärare via VAL.