Yrkeslärare

För dig som är yrkeslärare på ett yrkesförberedande program i gymnasieskolan eller motsvarande vuxenutbildning.

En yrkeslärarexamen, 90 hp, byggs upp så här (klicka för att expandera):

Yrkeslärarexamen, 90 hp

– Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), 60 hp

– Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 30 hp

Samt specialiserade yrkeskunskaper i minst ett yrkesämne.

Vad krävs för att kunna antas?

För att kunna antas ska du vara verksam som yrkeslärare i ett eller flera gymnasieskolans yrkesämnen eller i gymnasial vuxenutbildning och ha minst två års lärarerfarenhet. Du kan också bli antagen i kraft av lång erfarenhet, minst 8,5 år från läraryrket. Läs mer under rubriken Särskilda möjligheter för dig med lång erfarenhet som yrkeslärare.

Det krävs också att du har kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper förvärvade genom yrkeserfarenhet. Oavsett om du har lång eller kort erfarenhet som lärare så måste du pröva dina yrkeskunskaper mot kraven för respektive yrkesämne i samband med att du ansöker. Här hittar du yrkesämnen i gymnasieskolan och kraven för respektive ämne. För att bli antagen till VAL mot yrkeslärarexamen krävs att du klarar prövningen i minst ett av de yrkesämnen som du också undervisar i.

Lasse pluggade till yrkeslärare via VAL

– Det var när jag vikarierade som lärare jag insåg att jag ville hålla på med det här. Se filmen med Lasse som pluggade till yrkeslärare via VAL.

Ansökan består av två delar

Din ansökan består av två delar, läs mer längre ned.

  • Prövning av yrkeskunskaper
  • Ansökan till VAL

Om du inte har studier sedan tidigare rekommenderar vi dig att du börjar studera kurser i utbildningsvetenskaplig kärna (UVK). Tips på kurser hittar du här. Relevanta kurser som du har läst inom UVK kommer kunna ingå i din examen när du antas till VAL. Du kan däremot inte komplettera med studier för att nå de specialiserade yrkeskunskaperna som krävs för att kunna antas.

Om du är osäker på hur du ska börja eller vad som gäller för just dig – kontakta oss gärna via kontaktformuläret.

Prövning av yrkeskunskaper

Prövning av yrkeskunskaper görs på olika vis beroende på vilket lärosäte du vill söka till. Du bör påbörja prövningen hos oss i ett tidigt skede, då det är en omfattande process som kan ta mycket tid i anspråk. Det går normalt sett att påbörja prövningen 2-3 månader innan ansökan till VAL öppnar.

För sökande till Högskolan Dalarna, Linköpings universitet och Umeå universitet görs prövningen genom ValiWeb. Skapa en användare på deras hemsida och följ instruktionerna i text och via instruktionsfilmer.

För sökande till Karlstads universitet och Stockholms universitet görs prövningen genom Valda. Instruktioner för detta finns hos respektive lärosäte, Karlstads universitet och Stockholms universitet.

Du behöver alltså både ansöka om att få dina yrkeskunskaper prövade i Valda eller ValiWeb och ansöka till VAL och skicka in dina bilagor. Beslut om antagning fattas av lärosätet.

Särskilda möjligheter för dig med lång erfarenhet som yrkeslärare

Du ska

  • ha arbetat minst åtta läsår med en total omfattning av minst 75 procent och att minst tre av dessa åtta år ska vara sammanhängande.
  • ha varit anställd som lärare sex månader före sista ansökningsdag. För antagning till hösten 2023 gäller att de åtta läsåren ska vara intjänade senast 15 oktober 2022 och att du var anställd den dagen. Det innebär att du ska ha totalt 8,5 års erfarenhet.
  • vara verksam och har huvudsakligen varit verksam som lärare i de yrkesämnen som du har för avsikt att bli behörig i. Detta ska framgå av tjänstgöringsintyget för lärare.
  • utöver ovanstående behöver du klara prövningen i minst ett av de yrkesämnen som du också undervisar i.

När du har ansökt till VAL och skickat in dina intyg kommer vi att bedöma om du omfattas av de särskilda reglerna om en förkortad utbildning.

Lärosäten inom VAL har även möjlighet att utfärda äldre examen om det visar sig att det är en bättre väg för dig mot examen och behörighet. Det kan t.ex. gälla dig som har en oavslutad äldre utbildning mot yrkeslärarexamen. Det bedöms i varje enskilt fall.

Lärosäten som erbjuder utbildningen med start hösten 2023 för dig med lång erfarenhet

Högskolan Dalarna
Karlstads universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet

Lärosäten som erbjuder utbildningen med start hösten 2023 för dig som inte uppfyller kraven på lång erfarenhet men har mer än två års erfarenhet

Högskolan Dalarna
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Stockholms universitet

Mer information om VAL och hur du ansöker

Genom startsidan för VAL, Vidareutbildning av lärare, kan du läsa mer om behörighet, validering och hur du ansöker. Läs också gärna igenom vanliga frågor och svar. Om du har ytterligare frågor som rör VAL, kontakta oss genom kontaktformuläret.

Andra vägar för dig att nå en yrkeslärarexamen

Flera lärosäten ger yrkeslärarprogrammet via det ordinarie programutbudet. För tillträde till dessa krävs ingen tidigare lärarerfarenhet, däremot prövas dina yrkeskunskaper inom yrket på samma sätt som i VAL. Ansök till dessa via Antagning.se.