Lärare i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning

För dig som är verksam som lärare och undervisar i grundskola, gymnasieskola eller motsvarande vuxenutbildning.

Grundlärarexamen

En grundlärarexamen med inriktning mot årskurs F-3 respektive årskurs 4-6 byggs upp så här (klicka för att expandera):

Grundlärarexamen med inriktning mot årskurs F-3, 240 hp

– Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), 60 hp

– Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 30 hp

– Svenska, 30 hp

– Matematik, 30 hp

– Engelska, 15 hp

– Naturorienterande ämnen och teknik (i regel 15 hp) och samhällsorienterande ämnen (i regel 15 hp) samt mer studier i dessa ämnen eller svenska som andraspråk eller modersmål tillsammans med dessa ämnen, (i regel 15 hp)

– Examensarbete, 30 hp

Grundlärarexamen med inriktning mot årskurs 4-6, 240 hp

– Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), 60 hp

– Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 30 hp

– Svenska, 30 hp

– Matematik, 30 hp

– Engelska, 30 hp

– Naturorienterande ämnen och teknik, 30 hp, eller samhällsorienterande ämnen, 30 hp, eller praktiskt-estetiskt ämne, 30 hp, eller svenska som andraspråk, 30 hp, eller modersmål, 30 hp, alternativt svenska som andraspråk, 15 hp, i kombination med ett praktiskt eller estetiskt ämne, 15 hp

– Examensarbete, 30 hp

En grundlärarexamen med någon av ovanstående inriktningar ger i regel en bred behörighet i svenska, matematik med flera ämnen t.ex. engelska, SO, NO och andra undervisningsämnen. Du som har relevanta kurser påbörjade före 1 juli 2011 kan i vissa fall nå en äldre lärarexamen mot grundskolans tidigare år som omfattar 210 hp. Den innehåller färre ämnen men kan kompletteras efter din examen om du vill bredda din behörighet.

Intyga din erfarenhet som lärare

När du ansöker till VAL behöver du styrka din nuvarande och tidigare erfarenhet som obehörig lärare. Använd vårt tjänstgöringsintyg för lärare eller ett intyg där motsvarande uppgifter framgår.

Tidigare studier

Om du inte har några akademiska studier sedan tidigare rekommenderar vi dig att du börjar studera kurser i svenska och matematik, 30 hp av varje ämne. Vi rekommenderar att du läser kurser inom ett ämne vid ett och samma lärosäte. Tips på kurser hittar du här: Behöver du läsa fristående kurser först? De kurser du har läst kommer sedan kunna ingå i din examen när du antas till VAL.

Om du redan har med dig andra relevanta ämnesstudier när du ansöker kan dessa eventuellt ersätta ämnesstudierna, det bedöms i varje enskilt fall. Det kan till exempel vara kurser i undervisningsämnen i skolan eller andra stödämnen. Svenska 30 hp och matematik 30 hp måste dock alltid ingå.

Alternativ för dig som undervisar i praktisk-estetiskt ämne

Undervisar du i slöjd, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik eller bild? I så fall kan en ämneslärarexamen för årskurs 7-9 vara ett alternativ till en grundlärarexamen. En sådan examen ger behörighet i hela grundskolan, det vill säga årskurs 1-9, i ditt praktisk-estetiska ämne. Ett ytterligare alternativ kan vara en grundlärarexamen med inriktning fritidshem.

Lärosäten som erbjuder utbildningen med start hösten 2024

Högskolan Dalarna
Jönköping University
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Malmö universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet

Göteborgs universitet (endast mot 2001 års examen, för den med relevanta studier före 2011)

Ämneslärarexamen

En ämneslärarexamen med inriktning mot årskurs 7-9 byggs upp så här (klicka för att expandera):

Ämneslärarexamen med inriktning mot årskurs 7-9, 180 hp

– Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), 60 hp

– Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 30 hp

– Ämne 1, 90 hp

Denna examen avläggs på grundnivå och ska innehålla ett examensarbete (självständigt arbete) omfattande 15 hp på grundnivå inom UVK eller inom Ämne 1. Vissa lärosäten kräver att examensarbetet ska vara ämnesdidaktiskt medan andra lärosäten godtar examensarbeten i ämnet, exempelvis en kandidatuppsats.

Ämneslärarexamen med inriktning mot årskurs 7-9, 240 hp eller 270 hp

– Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), 60 hp

– Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 30 hp

… samt för examen omfattande 240 hp

– Ämne 1, 90 hp

– Ämne 2, 60 hp

… respektive examen omfattande 270 hp

– Ämne 1, 90 hp

– Ämne 2, 45 hp

– Ämne 3, 45 hp

Dessa examina avläggs på avancerad nivå och kräver därför att examensarbetet omfattar totalt 30 hp varav minst 15 hp ligger på avancerad nivå, samt att ytterligare studier finns på avancerad nivå, i regel 15 hp–30 hp. Vissa lärosäten kräver att 30 hp examensarbete ska vara ämnesdidaktiskt medan andra lärosäten godtar att 15 hp av examensarbetet utgörs av en kandidatuppsats i ämne.

En ämneslärarexamen för årskurs 7-9 passar dig som undervisar i årskurs 7-9 i grundskolan eller vuxenutbildning och är också lämplig för lärare i praktisk-estetiska ämnen i grundskolan, modersmålslärare eller SFI-lärare. En examen för årskurs 7-9 ger även behörighet i ditt ämne i årskurs 4-6 och, beroende på antal högskolepoäng i ditt ämne, även i gymnasiet. I bild, musik, hem- och konsumentkunskap, slöjd och idrott och hälsa får du behörighet i hela grundskolan, det vill säga årskurs 1-9. Lärarlegitimationen kan kompletteras efter examen om du vill utöka din behörighet med fler ämnen.

En ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan byggs upp så här (klicka för att expandera):

Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan, 210 hp

– Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), 60 hp

– Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 30 hp

– Ämne 1, 120 hp

Denna examen avläggs på grundnivå och ska innehålla ett examensarbete (självständigt arbete) omfattande 15 hp på grundnivå inom UVK eller inom Ämne 1. Vissa lärosäten kräver att examensarbetet ska vara ämnesdidaktiskt medan andra lärosäten godtar examensarbeten i ämnet, exempelvis en kandidatuppsats.

Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan, 300 hp eller 330 hp

– Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), 60 hp

– Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 30 hp

… samt för examen omfattande 300 hp

– Ämne 1, 120 hp

– Ämne 2, 90 hp

… respektive examen omfattande 330 hp

– Ämne 1, 120 hp

– Ämne 2, 120 hp

Dessa examina avläggs på avancerad nivå och kräver därför att examensarbetet omfattar totalt 30 hp varav minst 15 hp ligger på avancerad nivå, samt att ytterligare studier finns på avancerad nivå, i regel 15 hp–30 hp. Vissa lärosäten kräver att 30 hp examensarbete ska vara ämnesdidaktiskt medan andra lärosäten godtar att 15 hp av examensarbetet utgörs av en kandidatuppsats i ämne.

En ämneslärarexamen för gymnasiet passar dig som undervisar i teoretiska ämnen och även så kallade vissa ämnen som till exempel specialidrott, medieproduktion eller programmering. En examen för gymnasiet ger även behörighet i ditt ämne i årskurs 7-9 under förutsättning att ämnet förekommer där. I bild, musik och idrott och hälsa får du behörighet i hela grundskolan, det vill säga årskurs 1-9. Lärarlegitimationen kan kompletteras efter examen om du vill bredda din behörighet med fler ämnen.

Intyga din erfarenhet som lärare

När du ansöker till VAL behöver du styrka din nuvarande och tidigare erfarenhet som obehörig lärare. Använd vårt tjänstgöringsintyg för lärare eller ett intyg där motsvarande uppgifter framgår.

Tidigare studier

Om du inte har några akademiska studier sedan tidigare rekommenderar vi dig att du börjar studera kurser i ämnet i första hand. Du hittar tips på kurser här: Behöver du läsa fristående kurser först? Fler kurser hittar du via Antagning.se. De kurser du har läst kommer sedan kunna ingå i din examen när du antas till VAL.

Lärosäten som erbjuder utbildningen med start hösten 2024

Göteborgs universitet
Högskolan Dalarna
Jönköping University
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Malmö universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet

Förkunskapskrav och vägledning kring kurser

För att kunna antas till VAL behöver du beroende på examensvariant och din tidigare lärarerfarenhet minst 30-90 hp tidigare studier som kan användas i examen. Detta beror på att du maximalt kan studera 120 hp för att nå en examen inom VAL. Du kan också bli antagen i kraft av lång erfarenhet som lärare, minst 8,5 år, läs mer Särskilda möjligheter för dig med lång lärarerfarenhet.

Om du är osäker på om din lärarerfarenhet eller dina tidigare studier är relevanta för en grundlärarexamen eller ämneslärarexamen eller vilka kurser som kan vara lämpliga att läsa bör du kontakta en studievägledare eller ställa dina frågor i kontaktformuläret.

Särskilda möjligheter för dig med lång lärarerfarenhet

För att uppfylla kraven på lång lärarerfarenhet ska du:

  • ha arbetat minst åtta läsår med en total omfattning av minst 75 procent och att minst tre av dessa åtta år ska vara sammanhängande.
  • ha varit anställd som lärare sex månader före sista ansökningsdag. För antagning till hösten 2024 gäller att de åtta läsåren ska vara intjänade senast 15 oktober 2023 och att du var anställd den dagen. Det innebär att du ska ha totalt 8,5 års erfarenhet.
  • vara verksam och har huvudsakligen varit verksam i de ämnen eller ämnesområden som du har för avsikt att nå examen i. Detta ska framgå av tjänstgöringsintyget för lärare.

När du har ansökt till VAL och skickat in dina intyg kommer vi att bedöma om du omfattas av de särskilda reglerna om en förkortad utbildning. Om du uppfyller kraven kommer du inte behöva genomföra någon verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och enbart studera 30 hp utbildningsvetenskaplig kärna (UVK). Kompletterande studier inom ämne kan dock fortfarande krävas.

Mer information om VAL och hur du ansöker

Genom startsidan för VAL, Vidareutbildning av lärare, kan du läsa mer om behörighet, validering och hur du ansöker. Läs också gärna igenom vanliga frågor och svar. Om du har ytterligare frågor som rör VAL, kontakta oss genom kontaktformuläret.

Se filmerna med lärarna som nått examen via studier inom VAL

– VAL gav mig möjligheten att bli behörig efter många år som obehörig. Bert läste till grundlärare F-6 via VAL.

– Det fanns flera äldre som studerade. Vi hade ett bra utbyte, säger Catarina som läste till ämneslärare för åk 7-9 inom VAL.

– Studietiden på VAL var väldigt rolig att göra samtidigt som jag jobbade. Frida läste till ämneslärare i gymnasiet via VAL.

Läs intervjuerna med några VAL-studenter