Bli lärare!

Är du obehörig lärare och vill nå en lärarexamen? Eller har du akademiska meriter och vill bli lärare?

Vidareutbildning av lärare, VAL är för dig som arbetar som lärare men saknar examen. För dig som inte är behörig till VAL kan Fler vägar in vara ett alternativ.

Vill du veta mer om de vanliga lärarprogrammen (exempelvis förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller KPU) hittar du mer information på Lärarutbildningsguiden på Studera.nu eller Antagning.se. VAL och Fler vägar in kan du läsa mer om här.