VAL, Vidareutbildning av lärare

Vidareutbildning av lärare, VAL, är kompletterande lärarutbildning som vänder sig till dig som jobbar i förskolan eller skolan men saknar examen.

  • Du kan studera maximalt 120 högskolepoäng (hp)
  • Du får en individuell studieplan
  • Du studerar i regel på halvfart och på distans, med få eller i vissa fall inga fysiska träffar

Studietiden för dig beror på avsedd examen, tidigare studier och lärarerfarenhet. Du kan studera under maximalt fyra år. VAL antar studerande inför både höst- och vårtermin till och med studiestart höstterminen 2026.

När du ansöker till VAL behöver du styrka din nuvarande och tidigare erfarenhet som obehörig lärare eller förskollärare. Använd något av våra tjänstgöringsintyg eller ett intyg där motsvarande uppgifter framgår.

Du kan läsa till

Vilka orter du kan läsa vid framgår under respektive utbildningsingång.

– VAL gav mig möjligheten att bli behörig efter många år som obehörig. Mina rektorer jublade när jag kom med examensbeviset. Bert läste till grundlärare F-6 via VAL.

– Utbildningen och kurserna var väldigt inriktade på arbetet som jag ska utföra, säger Heidi som läste till förskollärare genom VAL.

– Var inte rädd för att plugga VAL, skolan vi gick i är inte samma som vi jobbar i idag, säger Lasse som pluggade till yrkeslärare via VAL.