VAL, Vidareutbildning av lärare

Vidareutbildning av lärare, VAL, är kompletterande lärarutbildning som vänder sig till dig som jobbar som i förskolan eller skolan men saknar examen.

I VAL studerar du samtidigt som du arbetar i skolan eller förskolan. Studietiden beror på avsedd examen, tidigare studier och lärarerfarenhet. VAL antar studerande inför både höst- och vårtermin till och med studiestart höstterminen 2026. VAL är ett nationellt uppdrag och utbildningen ges av åtta samarbetande lärosäten.

Du kan läsa till

Jobbar du som obehörig lärare? – Se filmen

Jobbar du som obehörig förskollärare?

Jobbar du som obehörig fritidslärare?