VAL, Vidareutbildning av lärare

Vidareutbildning av lärare, VAL, är kompletterande lärarutbildning som vänder sig till dig som jobbar som i förskolan eller skolan men saknar examen.

  • Du kan studera maximalt 120 högskolepoäng (hp)
  • Du får en individuell studieplan
  • Du studerar i regel på halvfart och på distans, med få eller i vissa fall inga fysiska träffar

Studietiden för dig beror på avsedd examen, tidigare studier och lärarerfarenhet. Du kan studera under maximalt fyra år. VAL antar studerande inför både höst- och vårtermin till och med studiestart höstterminen 2026. VAL är ett nationellt uppdrag och utbildningen ges av åtta samarbetande lärosäten.

Du kan läsa till

– VAL gav mig möjligheten att bli behörig efter många år som obehörig. Mina rektorer jublade när jag kom med examensbeviset. Bert läste till grundlärare F-6 via VAL.

– Utbildningen och kurserna var väldigt inriktade på arbetet som jag ska utföra, säger Heidi som läste till förskollärare genom VAL.

– Var inte rädd för att plugga VAL, skolan vi gick i är inte samma som vi jobbar i idag, säger Lasse som pluggade till yrkeslärare via VAL.