Musikhandledaren som blev lärare

Det fungerade bra att läsa på distans kombinerat med jobbet som lärare tycker Linus Öhman som jobbar som musiklärare och läste in en examen inom VAL. Det krävdes visserligen en viss disciplin men alla institutioner var måna om att det skulle fungera och de fåtalet träffarna var planerade utifrån hur man jobbar som lärare.

Hur fungerar det att kombinera studierna med familj och jobb?

– Det är ett väldigt bra upplägg. Både universitetet och arbetsgivaren tar hänsyn till mycket för att man ska kunna studera samtidigt som man arbetar.

Det är ju en vinst för arbetsgivaren att få en behörig lärare också. Det känns som att arbetsgivaren vill satsa på mig.

Har du fått något stöd från din arbetsgivare?

– Ja, det är tacksamt att ha så mycket frihet att jag kan plugga på distans. Jag har förmånen att inte få något löneavdrag när jag är på de fysiska campusträffarna. Det är ju en vinst för arbetsgivaren att få en behörig lärare också. Det känns som att arbetsgivaren vill satsa på mig. Men jag vet att det ser annorlunda ut för många som jag möter på campusträffarna.

Hur fungerar upplägget att studera på distans med en del fysiska träffar?

– Nu på sluttampen har det känts lite kort mellan träffarna, när det är 7,5 hp-kurser. Det är väldigt mycket information som man ska hem och bearbeta. Tidigare, när jag läste 15 hp-kurserna i musik, så har de varit upplagda med femdagarsträffar med mycket diskussioner och mycket praktiskt.

Hur mycket utbyte har man med andra studenter på de fysiska träffarna?

– Det har varit lite skillnader mellan kurserna. På musikkurserna har det varit mer familjärt upplagt med diskussioner men nu på slutet har det varit mer föreläsningar. Jag har uppfattningen att alla institutioner är måna om att vi ska få den utbildning vi är där för att få. Man får ställa dumma frågor och det finns sätt att lösa alla problem.

Vilka är utmaningarna med att genomgå VAL-studier?

– Det tar ju mycket tid från annat som jag gärna vill ägna tid åt, som familj och så vidare. Sen krävs det en viss disciplin att läsa på distans – den disciplinen har jag kanske inte alltid. Men hittills har det fungerat.

Har det funnits några problem med att resa till träffarna i Umeå?

– Nej det har fungerat hela tiden. Det är ju ett fåtal träffar och de har varit planerade utifrån hur man jobbar som lärare. Som exempel har vi inte någon träff i december då vi sitter med betygssättningen. Eftersom det är ganska många västernorrlänningar i VAL-gruppen har vi ofta kunnat samåka till träffarna.

Vilka fördelar ser du med en lärarexamen?

– Den största fördelen är att jag kan få en tillsvidareanställning – rent krasst. Men med detta sagt så ser jag ju utbildningen som relevant. Det är mycket som klarnar, som jag inte hade koll på. Och andra saker som jag hade koll på men som jag nu har fått ord för. Som praktisk-estetisk lärare har jag upplevt att jag hamnat lite utanför i lärarlaget och har ibland inte tagits på lika stort allvar. Men med en examen blir det förhoppningsvis annorlunda.

Vad planerar du att göra när du är klar?

– Jag har en anställning som jag är väldigt nöjd med, och som jag hoppas ska bli fast. Det är väl den närmsta planen.

Vilket råd skulle du vilja ge till andra som funderar på att studera inom VAL?

– Om jag utgår från en liknande situation som min, att man har yrkeserfarenheten men inte den akademiska biten, så skulle jag säga – sök! Och övertyga din arbetsgivare att detta är viktigt.

(Intervjun gjordes 2019)

Foto: Ulrika Bergfors

Linus Öhman

Namn: Linus Öhman
Ålder: Född 1987
Bostadsort: Härnösand
Arbetsplats: Kramfors kulturskola, har ambulerande undervisning på tre olika skolor i Kramfors kommun.
Arbetar som: Musiklärare i grundskolan och grundsärskolan, årskurs 1-9
Arbetar procent: Heltid, 100 %
Påbörjade VAL-studier: Höstterminen 2017
Beräknas vara klar: Juni 2020
Har då en examen i: Ämneslärarexamen med inriktning årskurs 7-9 (behörig årskurs 1-9) i musik
Familj: Gift, två barn, 5 respektive 8 år gamla.