KPU, Kompletterande pedagogisk utbildning

Dra nytta av dina tidigare högskolestudier. Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vänder sig till dig som redan har relevanta högskolestudier för något av de ämnen som undervisas i svensk skola. Genom KPU kan du komplettera dina tidigare studier och nå en grundlärar- eller ämneslärarexamen.

Du kan läsa KPU med inriktning mot årskurs F-3, 4-6, 7–9 eller gymnasieskolan. KPU ges på campus eller distans med olika studietakt beroende på lärosäte. Förkunskapskraven kan variera beroende på lärosäte och vilken variant av KPU du är intresserad av. Till KPU kan du söka även om du inte är eller har varit verksam som lärare.

Varianter av KPU

KPU 90 hp

Utbildningen vänder sig till dig som vill bygga på tidigare högskolestudier i ett eller fler ämnen till en ämneslärarexamen med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasieskolan. Läs mer om KPU på Lärarutbildningsguiden eller på respektive lärosätes webbsida.

KPU 90 hp för forskarutbildade

Utbildningen vänder sig till dig som har en forskarutbildning och vill läsa till en ämneslärarexamen med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasieskolan. Läs mer om utbildningen på den nationella webbsidan KPU för forskarutbildade.

KPU 75 hp

Utbildningen vänder sig till dig som har en generell examen eller yrkesexamen och vill läsa till en grundlärarexamen årskurs F-3 eller 4-6. Läs mer om utbildningen på den nationella webbsidan KPU för dig med en tidigare examen.

KPU 60 hp

Utbildningen vänder sig till dig som har en generell examen eller yrkesexamen och vill läsa till en ämneslärarexamen med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasieskolan. Läs mer om utbildningen på den nationella webbsidan KPU för dig med en tidigare examen.

Förkunskapskrav

Vissa lärosäten skriver ut sina förkunskapskrav för KPU på de egna webbsidorna, men i många fall måste individuella bedömningar göras först efter ansökan. Det är därför ofta svårt att ge förhandsbesked på vad som är tillräckliga högskolestudier. Om du har frågor om förkunskapskraven till KPU vid ett särskilt lärosäte, kontakta då lärosätets studievägledning för mer information.