ULV, Utlandsutbildade lärares vidareutbildning

Utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV) är en kompletterande lärar- och förskollärarutbildning för dig som har en utländsk lärarexamen eller en utländsk ämnesexamen som innehåller motsvarande svenskt undervisningsämne. Den kompletterande utbildningen leder till behörighet att undervisa som lärare eller förskollärare.

Du får en individuell studieplan

Utifrån vad just du behöver läsa för behörighet/legitimation upprättas en individuell studieplan. Hur många högskolepoäng du behöver studera beror på dina tidigare studier, lärarerfarenhet och vad som krävs för behörighet. Studietakt, studieform och kursutbud ser olika ut beroende på vilket lärosäte du läser vid. I utbildningen kan det ingå kurser om det svenska skolsystemet, ämne och ämnesdidaktik samt hur det är att arbeta som lärare eller förskollärare i den svenska skolan eller förskolan.

Ansökan och behörighet

Utbildningen får som mest omfatta 120 högskolepoäng och det krävs godkänt betyg i SVA3 för att bli antagen. Antagning sker både höst- och vårtermin. ULV är ett nationellt uppdrag som erbjuds vid sex olika universitet. Läs mer och ansök på ULV:s nationella hemsida.