Andra vägar till en lärarexamen

Det finns andra vägar till en lärar- eller förskollärarexamen. Här hittar du några.

Kontakta studievägledningen vid det lärosäte där du kan tänka dig att studera för mer information om dessa vägar.