Ansök till VAL

Följ instruktionerna nedan för att ansöka till VAL

Ansökan till VAL inför höstterminen 2023 öppnar den 15 mars 2023 kl. 12.00 och stänger den 17 april kl. 22.00. Prövning av din ansökan kommer att ske vid det lärosäte som du väljer.

Ansökan görs i flera steg

Ansökan består av flera steg. Genom att klicka på knappen ”Påbörja ansökan här” kommer du till det första steget. I det första steget ska du registrera dig som användare*. När du har gjort det får du ett mejl som du använder för att bekräfta din e-postadress, därefter kan du logga in och fortsätta med nästa steg.

I det andra steget ska du fylla i grundläggande uppgifter om dig själv, din arbetsplats och dina studiemeriter samt välja lärosäte. När du är klar med detta steg kommer det dyka upp en ruta om hur du slutför ansökan via Antagning.se, som är det sista steget. På Antagning.se ska du ladda upp relevanta dokument som styrker dina meriter. Du är klar med dina ansökan till VAL när du har slutfört samtliga steg och fått ett bekräftelsemejl från Antagning.se.

Om du söker mot yrkeslärare måste du utöver ovanstående steg dessutom ansöka om att få dina branschkunskaper prövade. Se instruktioner under utbildningsingång Yrkeslärare samt i kvittensmejl efter slutförd ansökan.

* Har du ansökt till VAL förut? Du kommer inte att kunna använda samma inloggningsuppgifter som vid tidigare ansökningsomgång. Det krävs att du skapar en ny användare.

Dokument som styrker dina meriter

På Antagning.se laddar du upp relevanta dokument som styrker dina meriter. Du behöver bifoga:

– Tjänstgöringsintyg som styrker din nuvarande och tidigare erfarenhet som obehörig lärare/medverkande i förskolans undervisning. Vi behöver detaljerade uppgifter om din nuvarande tjänst och eventuellt tidigare tjänster. Anställningsavtal godkänns inte.
– Utländska studiemeriter samt äldre studiemeriter som inte syns på Antagning.se när du är inloggad (oftast före 1990).
– Eventuella övriga studieintyg från Sverige eller annat land.

Vad händer sedan?

Din ansökan är nu komplett och handläggning påbörjas. Du kommer eventuellt att kontaktas av handläggare för kompletterande uppgifter. Antagningsbesked kommer att publiceras på Antagning.se den 16 juni 2023. Om du blir antagen kommer du att få din individuella studieplan skickad till den e-postadress du använde i första steget av ansökan. Var noga med att kontrollera din skräppost!

Särskilda instruktioner för sökande till Göteborgs universitet

Du som söker till Göteborgs universitet ska inte slutföra din ansökan på Antagning.se och inte heller ladda upp några dokument där. Dokument som styrker dina meriter ska istället skickas in per post. Du kommer att få kompletterande instruktioner och adressuppgifter efter att du slutfört steget där du fyllde i dina grundläggande uppgifter. Göteborgs universitet behöver ha dina dokument tillhanda senast 10 dagar efter att du slutfört detta steg. För sökande till Göteborgs universitet skickas antagningsbesked per post eller e-post till den adress eller e-postadress du angett i ansökan. Detta sker normalt sett ca 2-2,5 månader efter sista ansökningsdag.