Lärarexamen ger professionell tyngd tycker Terje

Terje hade en bakgrund som musiker och hade arbetat 23 år som obehörig lärare inom skolan när han antogs till VAL. Idag har han fått en fast tjänst och en bättre yrkesvardag, men också ett yrkesspråk som ger honom en större professionell tyngd i arbetet.

Vad har du gjort innan du började studera?

Jag har en bakgrund som musiker, kompositör och arrangör. Jag har musicerat hela mitt liv och hade uppdrag som körledare redan som 12-åring. Innan jag antogs till VAL så arbetade jag som musiklärare i grundskolan, musikskolan och på gymnasiet i sammanlagt 23 år.

Jag hade inte ett enda högskolepoäng när jag startade min utbildning och validerade/examinerade allt som var ämnesspecifikt. Som de flesta antagna enligt 8/15-regeln (8 års arbetslivserfarenhet före 2015, reds anm) studerade jag 30 hp lärarkurser vid Karlstads universitet.

När man får bekräftat det man redan gör i litteraturen… det är häftigt. Man blir stärkt i sin professionella yrkesroll.

Som nämnt antogs du som lärare med lång erfarenhet och fick möjlighet att validera dina kunskaper i ämnet. Hur upplever du att valideringsprocessen fungerade?

Jag upplevde den mycket positiv. Jag var ganska orolig när jag åkte dit för jag visste att denna validering var något som Musikhögskolan aldrig tidigare hade gjort. Väl på plats togs jag mycket väl emot och valideringsprocessen fungerade oerhört bra för mig. Jag fick träffa ansvariga lärare för resp. ämne och både visa praktiskt vilka kunskaper jag hade och föra djupgående samtal omkring det. I de teoretiska delarna, som t ex musikhistoria, fick jag litteratur att läsa och olika uppsatser att skriva i ämnet.

Vad var det mest värdefulla med studietiden?

Jag fick beskriva min egen verksamhet och beskriva den med utgångspunkt i kurslitteraturen. Jag blev tvungen att motivera varför jag gör vissa moment och för vem. Jag är mycket selektiv och precis i min planering nu och drar aldrig in en aktivitet i klassrummet utan stöd i läroplanen och i lärandemålen. När man får bekräftat det man redan gör i litteraturen… det är häftigt. Man blir stärkt i sin professionella yrkesroll.

Hur var det att studera på distans med en del fysiska träffar?

Det fungerade jättebra. Jag såg verkligen fram emot de fysiska träffarna. Som musiklärare arbetar man ofta ensam på sin skola och det var värdefullt att träffa andra studenter som har erfarenhet av skolsystemet. Samtalen runt bordet med en moderator från universitet var mycket berikande.

Vilka var utmaningarna?

Kravet att leverera på jobbet samtidigt som man studerar. Studierna tog inte oproportionerligt mycket tid, men det är tight när man arbetar 100 procent, studerar halvtid och har ett pågående liv med familj, hus som ska skötas och vardagen…

Vilka fördelar ser du med den lärarexamen som du fick?

De är många! Dels har jag fått ett yrkesspråk som ger mig en annan dignitet i arbetet, en professionell tyngd. Jag har också börjat intressera mig för forskningen och när vi har föreläsare på skolan är jag mer kritisk, man köper inte allt. En examen ger också möjlighet till en fast tjänst som gör att man kan börja bygga ramarna kring undervisningen långsiktigt, vilket ger en bättre yrkesvardag. Utan examen är man inget säkert kort som skolledningen planerar för på lång sikt. Man kan ju vara borta nästa termin utan att man själv önskar det.

Vilka råd skulle du vilja ge till andra som får möjlighet att validera?

Var helt öppen – både med det du kan och inte kan. Se till att skaffa dig de kunskaper som du behöver. Det går inte att låtsas i en valideringsprocess. Ska man validera alla sin poäng behöver man verkligen ha gedigna kunskaper, både praktiskt och teoretiskt och ha dem levande i sig själv. Sök efter en öppen dialog med den som ska validera dig. Visa att kvalitetssäkringen är lika viktig för dig som ska valideras, och välkomna möjligheten att komplettera inom de svaga områden du eventuellt har.

(Intervjun gjordes 2019)

Foto: Erik Lundgren

Namn: Terje Dalene
Ålder: Född 1965
Bostadsort: Hjo
Arbetsplats, skolans namn: Viktoriaskolan i Skara
Arbetar som: Musiklärare
Stadium: 7-9
Har studerat: Till musiklärare inom VAL
Tog examen: Vt 2016, Musik F-9
Hur såg din familjesituation ut när du studerade? Fru samt två barn i låg- och högstadieålder

Foto: Erik Lundgren