Behöver du läsa fristående kurser först?

För att kunna antas till VAL krävs normalt sett att du har med dig en viss mängd relevanta studier sedan tidigare, t.ex. inom ett eller flera ämnen eller inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK). Detta på grund av att du maximalt kan studera 120 hp inom VAL för att nå en lärar- eller förskollärarexamen.

Om du saknar högskolepoäng kan du börja läsa fristående kurser först. Du hittar det fullständiga kursutbudet via www.antagning.se. Medverkande lärosäten inom VAL har i listan nedan gjort ett urval av kurser som kan hjälpa dig på vägen. Listan uppdateras löpande men är inte heltäckande. Om du har frågor kring lämpliga kurser att läsa eller är osäker på om och hur olika kurser eventuellt hör ihop, ta gärna kontakt med oss via kontaktformuläret.

Kurser våren 2024

Göteborgs universitet

Barns språk-, läs- och skrivutveckling, digitala miljöer och verktyg för förskollärare, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematikdidaktik, kreativa miljöer med analoga och digitala verktyg för förskollärare, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Högskolan Dalarna

Omsorg, relationer, yrkesetik och barns rättigheter i förskolan, 7,5 hp

Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Lek i förskolan, 7,5 hp

Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Barns utveckling och lärande, 7,5 hp

Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Bild och berättande i förskolan, 7,5 hp

Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Campus

Malmö universitet

Det lilla barnet – att arbeta med de yngsta barnen i förskolan, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Stockholms universitet

Pedagogiskt ledarskap i förskolan, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans eller campus

Linköpings universitet

Barnlitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot F-3, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Barn- och ungdomslitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot 4-6, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematik för grundlärare F-3, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematik för grundlärare 4-6, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Geografi årskurs 4-6, 7,5 hp

Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Samhällskunskap årskurs 4-6, 7,5 hp

Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Svenska som andraspråk med inriktning mot åk 4-6 (16-30 hp), 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Trä- och metallslöjd på distans 1 – det pedagogiska slöjdrummet, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 3 fysiska träffar (2-3 dagar)

Textilslöjd på distans 1 – det pedagogiska slöjdrummet, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 3 fysiska träffar (2-3 dagar)

Idrott och hälsa: Hälsa och livsstil, 7,5 hp

Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans med 5 fysiska träffar

Idrott och hälsa: Motorik och lek, 7,5 hp

Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans med 5 fysiska träffar

Malmö universitet

Modersmål: Läs- och skrivutveckling hos flerspråkiga barn i ett didaktiskt perspektiv, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 3 fysiska träffar

Modersmål: Specialpedagogiskt förhållningssätt i modersmålsundervisning, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 3 fysiska träffar

Musik och lärande: Musik i skola och samhälle, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med en vecka på campus

SO för lärare åk 1-6 II, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Svenska för lärare åk 1-6, I, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 4 fysiska träffar

Stockholms universitet

UVKSociala relationer i skolan, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs F-3, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Svenska och didaktik i förskoleklass och årskurs 1-6, I – Svenskämnet och språkstruktur, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med examination på plats

Svenska och didaktik i förskoleklass och årskurs 1-6, II – Språk-, läs- och skrivutveckling, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med examination på plats

Svenska och didaktik i förskoleklass och årskurs 1-6, III – Barns textvärldar, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med examination på plats

Svenska och didaktik i förskoleklass och årskurs 1-6, IV – Kritiska perspektiv på språk och samhälle, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Engelska i klassrummet för förskoleklass och årskurs 1-3, 7,5 hp

Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Engelsk språkteori och språkfärdighet för Grundlärarprogrammet F-3, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

Engelska I för årskurs 4-6, 7,5 hp

Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Engelska II för årskurs 4-6, 7,5 hp

Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Engelskspråkig barn- och ungdomslitteratur för grundlärare, åk 4-6, 7,5 hp

Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

Matematik och didaktik F-3, 3: Att ge alla tillgång till matematikens värld, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 2 fysiska träffar

Matematik och didaktik F-3, 4: Att främja matematiskt tänkande, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 2 fysiska träffar

Matematik och didaktik 4-6, 3: Att ge alla tillgång till matematikens värld, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 2 fysiska träffar

Matematik och didaktik 4-6, 4: Att främja matematiskt tänkande, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 2 fysiska träffar

Utforskande och undersökande arbetssätt i naturvetenskaplig undervisning, 7,5 hp

Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Lärande för hållbar utveckling i naturvetenskaplig undervisning i grundskolans förskoleklass och åk 1-6, 7,5 hp

Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Barn, ungdomar och sexualitet i skolan, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Umeå universitet

Läs- och skrivutveckling med berättandet i fokus. För lärare i F-3 och 4-6, 7,5 hp

Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan träffar

Läs- och skrivutveckling med sakprosa och grammatik i fokus. För lärare i F-3 och 4-6, 7,5 hp

Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan träffar

Linköpings universitet

Fritidspedagogik i fritidshem 2, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Trä- och metallslöjd på distans 1 – det pedagogiska slöjdrummet, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 3 fysiska träffar (2-3 dagar)

Textilslöjd på distans 1 – det pedagogiska slöjdrummet, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 3 fysiska träffar (2-3 dagar)

Idrott och hälsa: Hälsa och livsstil, 7,5 hp

Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans med 5 fysiska träffar

Idrott och hälsa: Motorik och lek, 7,5 hp

Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans med 5 fysiska träffar

Stockholms universitet

UVKSociala relationer i skolan, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Lära i och om fritidshem, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Lek, äventyr och rörelse, 7,5 hp

Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Barn, ungdomar och sexualitet i skolan, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Högskolan Dalarna

Algebra, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Geometri, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematisk problemlösning i skolan, 7,5

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Statistik och sannolikhetslära, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematikens historia för lärare, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematikdidaktik I, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Linjär algebra, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Flervariabelanalys, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Diskret matematik, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Differentialekvationer och transformer, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Linköpings universitet

UVKSkolans samhällsuppdrag och organisation – ämneslärare, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 3 fysiska träffar (1-2 dagar)

UVKKunskap och lärande med fokus på didaktiska processer – ämneslärare, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 2 fysiska träffar (1-2 dagar)

Kontrastiva moment för engelsklärare, 7,5 hp

Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans med 2 fysiska träffar

Modersmålsdidaktik: Flerspråkighet och lärande, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Modersmålsdidaktik: Litteraturdidaktik i modersmålsundervisningen, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Teknik för lärare i åk 7-9: Tekniska system, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1-2 fysiska träffar per månad

Trä- och metallslöjd på distans 1 – det pedagogiska slöjdrummet, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 3 fysiska träffar (2-3 dagar)

Textilslöjd på distans 1 – det pedagogiska slöjdrummet, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 3 fysiska träffar (2-3 dagar)

Idrott och hälsa: Hälsa och livsstil, 7,5 hp

Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans med 5 fysiska träffar

Idrott och hälsa: Motorik och lek, 7,5 hp

Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans med 5 fysiska träffar

Malmö universitet

Arabiska med didaktisk inriktning I, 30 hp

Studietakt: 100% | Undervisningsform: Distans med 3 fysiska träffar

Arabiska med didaktisk inriktning III, 30 hp

Studietakt: 100% | Undervisningsform: Distans med 3 fysiska träffar

Grundläggande analys för ämneslärare, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff om 2 dagar

Diskret matematik för ämneslärare, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

Modersmål: Läs- och skrivutveckling hos flerspråkiga barn i ett didaktiskt perspektiv, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 3 fysiska träffar

Modersmål: Specialpedagogiskt förhållningssätt i modersmålsundervisning, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 3 fysiska träffar

Musik och lärande: Musik i skola och samhälle, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med en vecka på campus

Stockholms universitet

UVKSociala relationer i skolan, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Umeå universitet

Franska C, Språkdidaktik i teori och praktik, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Spanska C, Språkdidaktik i teori och praktik, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Stockholms universitet

UVKSociala relationer i skolan, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar