Behöver du läsa fristående kurser först?

För att kunna antas till VAL krävs normalt sett att du har med dig en viss mängd relevanta studier sedan tidigare, t.ex. inom ett eller flera ämnen eller inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK). Detta på grund av att du maximalt kan studera 120 hp inom VAL för att nå en lärar- eller förskollärarexamen.

Om du saknar högskolepoäng kan du börja läsa fristående kurser först. Du hittar det fullständiga kursutbudet via www.antagning.se. Medverkande lärosäten inom VAL har i listan nedan gjort ett urval av kurser som kan hjälpa dig på vägen. Listan uppdateras löpande men är inte heltäckande. Om du har frågor kring lämpliga kurser att läsa eller är osäker på om och hur olika kurser eventuellt hör ihop, ta gärna kontakt med oss via kontaktformuläret.

Kurser hösten 2023

Linköpings universitet

UVKFörskolans samhälleliga roll och uppdrag, 15 hp

Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Malmö universitet

Det lilla barnet – att arbeta med de yngsta barnen i förskolan, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Umeå universitet

Barns språkutveckling (förskola, åk F-3), 7,5 hp

Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Karlstads universitet

Tidigt läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet, 30 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Musik i klass: Årskurs 1-6, 30 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 6 fysiska träffar

Bildskapande i förskola och skola, 30 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 4 fysiska träffar

Linköpings universitet

Perspektiv på språk med inriktning mot F-3, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Perspektiv på språk med inriktning mot 4-6, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematikdidaktik åk F-3, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematikdidaktik åk 4-6, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Historia årskurs 4-6, 7,5 hp

Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Religionskunskap årskurs 4-6, 7,5 hp

Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Svenska som andraspråk med inriktning mot årskurs F-3 (1-15 hp), 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Svenska som andraspråk med inriktning mot årskurs 4-6 (1-15 hp), 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Språkdidaktik för modersmålslärare, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Modersmålsundervisning och studiehandledning i den svenska skolan, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Idrott och hälsa: Boll och dans, 7,5 hp

Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans med fysiska träffar (5 dagar)

Idrott och hälsa: Friluftsliv och säkerhet, 7,5 hp

Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans med fysiska träffar (5 dagar)

Trä- och metallslöjd på distans 1 – det pedagogiska slöjdrummet, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 3 fysiska träffar (2-3 dagar per träff)

Textilslöjd på distans 1 – det pedagogiska slöjdrummet, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 3 fysiska träffar (2-3 dagar per träff)

Malmö universitet

Matematik för lärare åk 1-6 II, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff (2 dagar)

SO för lärare i grundskolans åk 1-6, I, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Musik för lärare åk 1-6 I, 30 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 campusvecka per termin

Musik och Lärande: Musik som kunskapsform, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 campusvecka

Teknik för lärare åk 1-6 I, 7,5 hp

Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

Stockholms universitet

UVKSociala relationer i skolan, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs F-3, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs 4-6, 30 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Bilddidaktik för årskurs F-6, 30 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Engelska i klassrummet för förskoleklass och årskurs 1-3, 7,5 hp

Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Engelska I för årskurs 4-6, 7,5 hp

Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Engelska II för årskurs 4-6, 7,5 hp

Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Engelskspråkig barn- och ungdomslitteratur för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp

Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans med tenta på campus

Den uppfinningsrika människan – Teknikämnets innehåll och undervisning i grundskolans förskoleklass och årskurs 1-6, 7,5 hp

Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Kommunikation och lärande i naturvetenskaplig undervisning i grundskolans förskoleklass och årskurs 1-6, 7,5 hp

Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematik och didaktik F-3 I: Elevperspektivet, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematik och didaktik 4-6 I: Elevperspektivet, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematik och didaktik F-3, 2: Matematikens processer, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematik och didaktik 4-6, 2: Matematikens processer, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Svenska Svenska och didaktik i förskoleklass och årskurs 1–6, I – Svenskämnet och språkstruktur, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar, tenta på campus kan förekomma

Svenska och didaktik i förskoleklass och årskurs 1–6, II – Språk-, läs- och skrivutveckling, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar, tenta på campus kan förekomma

Umeå universitet

Barns språkutveckling (förskola, åk F-3), 7,5 hp

Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Läs- och skrivinlärning (förskola, åk F-3, 4-6), 7,5 hp

Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Läsa och skriva i alla ämnen (åk 4–6), 7,5 hp

Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematik 2 för lärande och undervisning för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematik 2 för lärande och undervisning för grundskolans årskurs 4-6, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Naturorienterande ämnen och teknik för lärare åk 4-6, 30 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 3 fysiska träffar (2 dagar per träff)

Linköpings universitet

UVKFritidshemmet och skolans samhälleliga roll och uppdrag, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Idrott och hälsa: Boll och dans, 7,5 hp

Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans med fysiska träffar (5 dagar)

Idrott och hälsa: Friluftsliv och säkerhet, 7,5 hp

Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans med fysiska träffar (5 dagar)

Trä- och metallslöjd på distans 1 – det pedagogiska slöjdrummet, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 3 fysiska träffar (2-3 dagar per träff)

Textilslöjd på distans 1 – det pedagogiska slöjdrummet, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 3 fysiska träffar (2-3 dagar per träff)

Stockholms universitet

Lära i och om fritidshem, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med fysiska träffar

Bilddidaktik för årskurs F-6, 30 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

UVKSociala relationer i skolan, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Karlstads universitet

Ekologi, 15 hp

Studietakt: Helfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Zoologi, 15 hp

Studietakt: Helfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Det interkulturella klassrummet och skolämnet svenska som andraspråk, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Svenskan i tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

Musik i klass: Årskurs 7-9, 30 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 6 fysiska träffar

Spanska I: Modern spanskspråkig skönlitteratur och film, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Spanska I: Modern spanskspråkig text, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Spanska I: Muntlig språkfärdighet, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Spanska I: Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Linköpings universitet

UVKSkolans samhällsuppdrag och organisation – ämneslärare, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 5 fysiska träffar

UVKKunskap och lärande med fokus på didaktiska processer ämneslärare, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 4 fysiska träffar

Språkdidaktik för modersmålslärare, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Modersmålsundervisning och studiehandledning i den svenska skolan, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Kontrastiva moment för engelsklärare, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 2 fysiska träffar

Idrott och hälsa: Boll och dans, 7,5 hp

Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans med fysiska träffar (5 dagar)

Idrott och hälsa: Friluftsliv och säkerhet, 7,5 hp

Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans med fysiska träffar (5 dagar)

Trä- och metallslöjd på distans 1 – det pedagogiska slöjdrummet, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 3 fysiska träffar (2-3 dagar per träff)

Textilslöjd på distans 1 – det pedagogiska slöjdrummet, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 3 fysiska träffar (2-3 dagar per träff)

Teknik för lärare i åk 7-9: Teknik i skolan, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: 1-2 fysiska träffar per månad

Malmö universitet

Teknik för ämneslärare: Digital teknik, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Blandad campus/distans

Matematik för lärare åk 7-9 I, 30 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans 2 fysiska träffar (2 dagar per träff)

Matematik för lärare åk 7-9 II, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans 1 fysisk träff (2 dagar)

Linjär algebra för ämneslärare, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

Fördjupad analys för ämneslärare, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff (2 dagar)

Modersmål: Elevtexter – bedömning och språkutveckling i modersmålsundervisningen, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med fysiska träffar

Modersmål: Studiehandledning och språket i ämnet i modersmålsundervisningen, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med fysiska träffar

Arabiska med didaktisk inriktning II, 30 hp

Studietakt: Helfart | Undervisningsform: Distans med fysiska träffar

Stockholms universitet

UVKSociala relationer i skolan, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Svenska som andraspråk I, 30 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Umeå universitet

UVKSkolans uppdrag, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 2 fysiska träffar

Bild 1, 30 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 5 fysiska träffar

Bild 2a, distans, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 3 fysiska träffar

Skapande bild, distans, 30 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 6 fysiska träffar

Musik 1, 30 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 4 fysiska träffar

Musik 2, 30 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 4 fysiska träffar

Musik 3, distans, 30 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 4 fysiska träffar

Slöjd 1, textil, 30 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 4 fysiska träffar

Slöjd, textil 2a, distans, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 3 fysiska träffar

Textila uttryck, 30 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 6 fysiska träffar

Kläddesign, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 3 fysiska träffar

Vävdesign, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 3 fysiska träffar

Slöjd 1, trä- och metall, 30 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 4 fysiska träffar

Slöjd, trä och metall 2a, distans, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 3 fysiska träffar

Form, färg, estetik och uttryck – Utveckla ditt formspråk i trä, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 2-3 fysiska träffar

Hem- och konsumentkunskap A, 30 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 4 fysiska träffar

Hem- och konsumentkunskap B, 30 hp

Studietakt: Helfart | Undervisningsform: Distans med 3 fysiska träffar

Här var det tomt!