Behöver du läsa fristående kurser först?

För att kunna antas till VAL krävs normalt sett att du har med dig en viss mängd relevanta studier sedan tidigare, t.ex. inom ett eller flera ämnen eller inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK). Detta på grund av att du maximalt kan studera 120 hp inom VAL för att nå en lärar- eller förskollärarexamen.

Om du saknar högskolepoäng kan du börja läsa fristående kurser först. Du hittar det fullständiga kursutbudet via www.antagning.se. Medverkande lärosäten inom VAL har i listan nedan gjort ett urval av kurser som kan hjälpa dig på vägen. Listan uppdateras löpande men är inte heltäckande. Om du har frågor kring lämpliga kurser att läsa eller är osäker på om och hur olika kurser eventuellt hör ihop, ta gärna kontakt med oss via kontaktformuläret.

Kurser hösten 2024

Göteborgs universitet

Barns språk-, läs- och skrivutveckling, digitala miljöer och verktyg för förskollärare, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematikdidaktik, kreativa miljöer med analoga och digitala verktyg för förskollärare, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Högskolan Dalarna

Barns utveckling och lärande, 7,5 hp

Studietakt: Kvarts fart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Lek i förskolan, 7,5 hp

Studietakt: Kvarts fart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Omsorg, relationer, yrkesetik och barns rättigheter i förskolan, 7,5 hp

Studietakt: Kvarts fart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Malmö universitet

Det lilla barnet – att arbeta med de yngsta barnen i förskolan, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Stockholms universitet

Pedagogiskt ledarskap i förskolan, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Early Childhood Education focusing on Science and Education for Sustainability, 12 hp

Studietakt: Helfart | Undervisningsform: Campus, dagtid

Early Childhood Education focusing on Mathematics and Technology, 12 hp

Studietakt: Helfart | Undervisningsform: Campus, dagtid

Umeå universitet

Barns språkutveckling, 7,5 hp

Studietakt: Kvarts fart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Läs- och skrivinlärning, 7,5 hp

Studietakt: Kvarts fart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Göteborgs universitet

Barns språk-, läs- och skrivutveckling, digitala miljöer och verktyg för förskollärare, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematikdidaktik, kreativa miljöer med analoga och digitala verktyg för förskollärare, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Svenska som andraspråk för lärare i åk 1-3, 15 hp

Studietakt: Kvarts fart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Svenska som andraspråk för lärare i åk 4-6, 30 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Högskolan Dalarna

Friluftsliv i närmiljön: orientering, vandring, paddling, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Två fysiska träffar varav den ena är en halvdag utomhus (orientering) och den andra är en tur på tre dagar (vandring och paddling) utomhus. I övrigt ges kursen på distans.

Idrotten i samhället, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Hälsopedagogik, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Arbetsmiljö, ergonomi och näringslära, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Humanbiologi 2, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Lek, dans samt mål- och nätspel, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: 2 fysiska träffar, varav båda är på 2 heldagar vardera.

Malmö universitet

Matematik för lärare, åk 1-6, II, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

Musik för lärare, åk 1-6, I+II, 30 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med en vecka på campus

SO för lärare i grundskolans åk 1-6, I, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Svenska som andraspråk för lärare – det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart, sommarkurs| Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Svenska som andraspråk för lärare – Att stötta nyanlända elevers grundläggande litteracitetsutveckling, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart, sommarkurs| Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Svenska för lärare åk 1-6, II, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 4 fysiska träffar

Teknik för lärare, åk 1-6, I, 15 hp

Studietakt: Kvarts fart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

Stockholms universitet

Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs F-3, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs 4-6, 30 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Den uppfinningsrika människan – Teknikämnets innehåll och undervisning i grundskolans förskoleklass och årskurs 1-6, 7,5 hp

Studietakt: Kvarts fart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Kommunikation och lärande i naturvetenskaplig undervisning i grundskolans förskoleklass och årskurs 1-6, 7,5 hp

Studietakt: Kvarts fart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematik och didaktik F-3 I: Elevperspektivet, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

Matematik och didaktik F-3, 2: Matematikens processer, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

Matematik och didaktik 4-6 I: Elevperspektivet, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

Matematik och didaktik 4-6, 2: Matematikens processer, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

Svenska och didaktik i förskoleklass och årskurs 1–6, I – Svenskämnet och språkstruktur, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

Svenska och didaktik i förskoleklass och årskurs 1–6, II – Språk-, läs- och skrivutveckling, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

Svenska och didaktik i förskoleklass och årskurs 1-6, III – Barns textvärldar, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

Svenska och didaktik i förskoleklass och årskurs 1-6, IV – Kritiska perspektiv på språk och samhälle, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

Engelska i klassrummet för förskoleklass och årskurs 1-3, 7,5 hp

Studietakt: Kvarts fart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Engelska I för årskurs 4-6, 7,5 hp

Studietakt: Kvarts fart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Engelska II för årskurs 4-6, 7,5 hp

Studietakt: Kvarts fart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Engelskspråkig barn- och ungdomslitteratur för grundlärare, åk 4-6, 7,5 hp

Studietakt: Kvarts fart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

Kurspaket Svenska som andraspråk I, 30 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 2 fysiska träffar

UVK kurser 

Bedömning av kunskap, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Sociala relationer i skolan, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Skola i förändring. Historiska och sociologiska perspektiv på utbildning, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Umeå universitet

Barns språkutveckling, 7,5 hp

Studietakt: Kvarts fart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Läs- och skrivinlärning, 7,5 hp

Studietakt: Kvarts fart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Läsa och skriva i alla ämnen. För lärare i åk 4-6, 7,5 hp

Studietakt: Kvarts fart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematik 2 för lärande och undervisning för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematik 2 för lärande och undervisning för grundskolans årskurs 4-6, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Göteborgs universitet

Fritid, lek och relationer i fritidshem, 7,5 hp

Studietakt: Kvarts fart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Högskolan Dalarna

Friluftsliv i närmiljön: orientering, vandring, paddling, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Två fysiska träffar varav den ena är en halvdag utomhus (orientering) och den andra är en tur på tre dagar (vandring och paddling) utomhus. I övrigt ges kursen på distans.

Idrotten i samhället, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Hälsopedagogik, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Arbetsmiljö, ergonomi och näringslära, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Humanbiologi 2, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Lek, dans samt mål- och nätspel, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: 2 fysiska träffar, varav båda är på 2 heldagar vardera.

Stockholms universitet

Lära i och om fritidshem, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Göteborgs universitet

Franska: Grundkurs, 30 hp

Studietakt: Helfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Franska Fortsättningskurs, 30 hp

Studietakt: Helfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Franska, Fördjupningskurs, del I, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Franska: Självständigt arbete på fördjupningsnivå, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Fysik med didaktiskt perspektiv A, distans, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Högskolan Dalarna

Friluftsliv i närmiljön: orientering, vandring, paddling, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Två fysiska träffar varav den ena är en halvdag utomhus (orientering) och den andra är en tur på tre dagar (vandring och paddling) utomhus. I övrigt ges kursen på distans.

Idrotten i samhället, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Hälsopedagogik, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Arbetsmiljö, ergonomi och näringslära, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Humanbiologi 2, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Lek, dans samt mål- och nätspel, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: 2 fysiska träffar, varav båda är på 2 heldagar vardera.

Algebra, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Differentialekvationer och transformer, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Diskret matematik, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Envariabelanalys, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Flervariabelanalys, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Geometri, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Linjär algebra. 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematikdidaktik I, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematikdidaktik II, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematikens historia för lärare, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematisk problemlösning i skolan, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Statistik och sannolikhetslära, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Malmö universitet

Arabiska med didaktisk inriktning II, 30 hp

Studietakt: Helfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Musik och Lärande: Musik som kunskapsform (I), 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med en vecka på campus

Linjär algebra för ämneslärare, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

Fördjupad analys för ämneslärare, 15 hp

Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff om 2 dagar

Matematik för lärare, åk 7-9, Matematikens mönster, 30 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 2 fysiska träffar om 2 dagar

Matematik för lärare, åk 7-9, Algebra och funktioner, 15 hp

Studietakt: Halvfart |Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff om 2 dagar

Svenska som andraspråk för lärare – det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv 7,5 hp

Studietakt: Halvfart, sommarkurs | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Svenska som andraspråk för lärare – Att stötta nyanlända elevers grundläggande litteracitetsutveckling, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart, sommarkurs | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Läs- och skrivutveckling hos flerspråkiga barn i ett didaktiskt perspektiv, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 3 fysiska träffar

Specialpedagogiskt förhållningssätt i modersmålsundervisning, 15 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 3 fysiska träffar

Historiedidaktik för verksamma lärare, 15 hp

Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Stockholms universitet

Kurspaket Svenska som andraspråk I, 30 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 2 fysiska träffar

UVK kurser

Bedömning av kunskap, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Skola i förändring. Historiska och sociologiska perspektiv på utbildning, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Sociala relationer i skolan, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Stockholms universitet

UVK kurs:

Didaktisk översiktskurs för yrkeslärare, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar