Behöver du läsa fristående kurser först?

För att kunna antas till VAL krävs normalt sett att du har med dig en viss mängd relevanta studier sedan tidigare, t.ex. inom ett eller flera ämnen eller inom den utbildningsvetenskapliga kärnan. Detta på grund av att du maximalt kan studera 120 hp inom VAL för att nå en lärarexamen.

Om du saknar högskolepoäng kan du börja läsa fristående kurser först. Du hittar det fullständiga kursutbudet via www.antagning.se. Medverkande lärosäten inom VAL har i listan nedan gjort ett urval av kurser som kan hjälpa dig på vägen. Listan uppdateras löpande men är inte heltäckande. Om du har frågor kring lämpliga kurser att läsa, ta gärna kontakt med oss via kontaktformuläret.

Kurser våren 2023

Högskolan Dalarna

Lek i förskolan, 7,5 hp

Studieort: Falun | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Bild och berättande i förskola, 7,5 hp

Studieort: Falun | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Campusbaserat

Omsorg, relationer, yrkesetik och barns rättigheter i förskola, 7,5 hp

Studieort: Falun | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Malmö universitet

SO för lärare åk 1-6 II, 15 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans kvällstid utan fysiska träffar

Svenska för lärare åk 1-6 I, 15 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans dagtid, 3-4 fysiska träffar

Musik och lärande: Musik i skola och samhälle, 15 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Helfart | Undervisningsform: Distans dagtid, en veckas campusträff

Bild för lärare I, 30 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans kvällstid utan fysiska träffar

Bild för lärare II, 15 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans kvällstid utan fysiska träffar

Linköpings universitet

Barnlitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot F-3, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Barn- och ungdomslitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot 4-6, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematik för grundlärare F-3, 15 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematik för grundlärare 4-6, 15 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Geografi årskurs 4-6, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Samhällskunskap årskurs 4-6, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Umeå universitet

Läs- och skrivutveckling med berättandet i fokus. För lärare i F-3 och 4-6, 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan träffar

Läs- och skrivutveckling med sakprosa och grammatik i fokus. För lärare i F-3 och 4-6, 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan träffar

Stockholms universitet

Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs F-3, 15 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs 4-6, 30 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Engelska i klassrummet för förskoleklass och årskurs 1-3, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Engelsk språkteori och språkfärdighet för grundlärarprogrammet F-3, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med en fysisk träff

Engelska I för årskurs 4-6, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Engelska II för årskurs 4-6, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Utforskande och undersökande arbetssätt i naturvetenskaplig undervisning, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Lärande för hållbar utveckling i naturvetenskaplig undervisning i grundskolans förskoleklass och åk 1-6, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematik och didaktik F-3, 3: Att ge alla tillgång till matematikens värld, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematik och didaktik F-3, 4: Att främja matematiskt tänkande, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematik och didaktik 4-6, 3: Att ge alla tillgång till matematikens värld, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematik och didaktik 4-6, 4: Att främja matematiskt tänkande, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

UVKSkola i förändring. Historiska och sociologiska perspektiv på utbildning, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

UVKSociala relationer i skolan, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Malmö universitet

Musik och lärande: Musik i skola och samhälle, 15 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Helfart | Undervisningsform: Distans dagtid, en veckas campusträff

Bild för lärare I, 30 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans kvällstid utan fysiska träffar

Bild för lärare II, 15 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans kvällstid utan fysiska träffar

Linköpings universitet

Fritidspedagogik i fritidshem 2, 15 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Stockholms universitet

Lära i och om fritidshem, 15 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

UVKSociala relationer i skolan, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Umeå universitet

UVKUtbildningens villkor och samhälleliga funktion, 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

Franska C, Språkdidaktik i teori och praktik, 15 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Tyska C, Språkdidaktik i teori och praktik, 15 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Spanska C, Språkdidaktik i teori och praktik, 15 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Malmö universitet

Teknik för ämneslärare: Teknik i vår omgivning, 15 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Campus eftermiddag

Teknik för ämneslärare: Perspektiv på teknik, 15 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Helfart | Undervisningsform: Campus dagtid

Grundläggande analys för ämneslärare, 15 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff (2 dagar)

Diskret matematik för ämneslärare, 7,5 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff (1 dag)

Bild för lärare I, 30 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans kvällstid utan fysiska träffar

Bild för lärare II, 15 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans kvällstid utan fysiska träffar

Linköpings universitet

UVKSkolans samhällsuppdrag och organisation – ämneslärare, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med fysiska träffar

UVKKunskap och lärande med fokus på didaktiska processer – ämneslärare, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med fysiska träffar

Stockholms universitet

UVKSkola i förändring. Historiska och sociologiska perspektiv på utbildning, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

UVKSociala relationer i skolan, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Stockholms universitet

UVKSociala relationer i skolan, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Kurser hösten 2023

Inväntar uppdatering!