Vidareutbildning av lärare, VAL

Vidareutbildning av lärare, VAL, är en kompletterande utbildning som vänder sig till dig som jobbar som förskollärare eller lärare men saknar examen. Inom det individanpassade programmet VAL kan du komplettera dina tidigare studier för att nå en examen.

Om du blir antagen till VAL hjälper vi dig med en individuell studieplan för lärarexamen. Hur många högskolepoäng du behöver studera beror på dina tidigare studier och lärarerfarenhet. Du kan studera från 7,5 hp till högst 120 hp. VAL antar studerande inför både höst- och vårtermin till och med studiestart höstterminen 2026.

För dig som redan är studerande inom VAL eller vill veta mer om VAL-studier vid ett specifikt lärosäte – kontakta din handläggare eller besök lärosätenas webbplatser för mer information.

Förändring i VAL på gång

Enligt en föreslagen förändring i VAL-förordningen förväntas fler kunna få möjlighet att studera till lärare eller förskollärare. Beslut om förändring i förordningen väntas i mars 2020.

Utbildningsingångar

Information om möjligheter att söka VAL för olika ingångar.

Observera: Läs igenom vanliga frågor innan du skickar in din ansökan för att se om du har rätt behörighet. Du kan även kontakta oss via kontaktformuläret om du är osäker.

Ansökningsomgången inför vårterminen 2020 är stängd. Ansökningsomgången inför höstterminen 2020 öppnar den 16 mars.

Ansök så här

1. Gör en webbansökan

Webbansökan fylls i innan sista ansökningsdag. När du är klar får du en bekräftelse per e-post på inkommen ansökan.

2. Komplettera med handlingar

Skicka in dina bilagor (ex. tjänstgöringsintyg och studiemeriter) och din utskrivna och signerade webbansökan per post till det lärosäte som du har valt som förstahandsalternativ. Skicka in dessa handlingar så snart som möjligt. Dessa behöver vara ditt valda lärosäte tillhanda senast 10 dagar efter att du skickat in din webbansökan. Det finns risk att du inte kommer med i denna omgång om vi inte får dina handlingar i tid.

Använd gärna vår blankett för tjänstgöringsintyg för att styrka din nuvarande och tidigare lärarerfarenhet.

Vad händer sen?

Din ansökan är nu komplett och handläggning påbörjas. Du kommer eventuellt att kontaktas av handläggare för komplettering och samtal om vilket lärosäte som passar bäst för just dig. Antagningsbesked skickas från ditt valda lärosäte per post eller e-post, till den adress eller e-postadress du angett i ansökan. Detta sker normalt sett 2 – 2,5 månader efter sista ansökningsdag.

Jag vill veta mer

Om du har frågor angående VAL, Fler vägar in eller andra lärarutbildningar, kontakta oss genom att fylla i kontaktformuläret. Kolla även på vanliga frågor där vi har samlat de vanligaste frågorna och svaren.

För snabbare vägledning – ange gärna följande uppgifter i ditt meddelande:

  • Är du eller har du varit verksam som lärare? Om ja – hur länge, inom vilka årskurser och ämnen?
  • Finns det något eller några särskilda ämnen du skulle vilja undervisa i?
  • Finns det någon studietakt (ex. halvfart/helfart) som du skulle föredra?
  • Skulle du helst vilja studera vid något särskilt lärosäte eller i någon särskild del av landet?
  • Har du några tidigare akademiska meriter som du tror skulle vara relevanta för en lärarexamen? Om ja – ange gärna ditt personnummer så kan vi granska dessa i Ladok.

4 + 2 = ?