Beroende på direktiv kring Coronavirus och dess utveckling kan antagningen inför hösten 2020 komma att försenas. Besök ditt VAL-lärosätes lokala webbsida alt. kontakta din handläggare för mer information.

VAL, Vidareutbildning av lärare

Vidareutbildning av lärare, VAL, är en kompletterande lärarutbildning som vänder sig till dig som jobbar som förskollärare eller lärare men saknar examen.

I VAL studerar du samtidigt som du arbetar i skolan eller förskolan. Studietiden beror på avsedd examen, tidigare studier och lärarerfarenhet. VAL antar studerande inför både höst- och vårtermin till och med studiestart höstterminen 2026. VAL är ett nationellt uppdrag och utbildningen ges av åtta lärosäten.

Utbildningsingångar

Behörighet

För att kunna antas till och studera inom VAL ska du samtidigt vara verksam som förskollärare eller lärare i fritidshem, grundskolan, gymnasieskolan eller motsvarande vuxenutbildning. Du ska vara verksam i de ämnen eller ämnesområden som du har för avsikt att nå examen i. Du ska vara verksam minst femtio procent i rätt ämne eller ämnen, i rätt skolform och på rätt nivå. Hur många högskolepoäng du behöver studera beror på dina tidigare studier och yrkeserfarenheter som lärare eller förskollärare. Du kan studera från 7,5 hp till högst 120 hp. En samlad bedömning av dina meriter görs i samband med ansökan.

Studieform

Om du blir antagen till VAL får du en individuell studieplan med de kurser som just du behöver för att nå en examen. Studierna bedrivs normalt på halvfart och med flexibla studieformer. Halvfart motsvarar 20 studietimmar per vecka. Campusträffar brukar förekomma. Beroende på dina individuella behov och möjligheter kan du behöva studera på campus, vid ett annat lärosäte och i vissa fall på helfart.

Validering

När du ansöker till VAL bedöms dina erfarenheter av tidigare studier och arbete. Detta kallas validering och kan resultera i förkortade studier. Det är viktigt att du bifogar intyg som styrker dina tidigare studier och erfarenheter när du ansöker till VAL. Använd gärna vår blankett för tjänstgöringsintyg för att styrka din nuvarande och tidigare lärarerfarenhet.

Om du kan visa att du har varit verksam som lärare i minst åtta år den senaste 15-årsperioden (dock före den 1 juli 2015) och var anställd som lärare den 1:a december 2013 kan du få en förkortad studiegång där 30 hp UVK (utbildningsvetenskaplig kärna) samt 30 hp VFU (praktik) tillgodoräknas. Vi inväntar förordningsförändringar som möjliggör att även erfarenhet intjänad från och med 1 juli 2015 ska kunna ligga till grund för ett sådant tillgodoräknande. Vi vet dock inte hur snart dessa förändringar kan komma.

Examen och behörighet

Efter slutförd utbildning ansöker du om examen på ditt VAL-lärosäte. Därefter ansöker du om förskollärar- eller lärarlegitimation hos Skolverket. Lärarlegitimationen kan byggas ut med fler ämnesbehörigheter än de du fått genom din examen. Information om legitimation och utökad behörighet finns på Skolverkets hemsida.

Studievägledning

Svar på vanliga frågor om VAL hittar du här. Du kan även kontakta oss via kontaktformuläret för att få individuell studievägledning.

För dig som redan är studerande inom VAL eller vill veta mer om VAL-studier vid ett specifikt lärosäte – kontakta din handläggare eller besök lärosätenas webbplatser för mer information.

Förändring i VAL på gång

Enligt en föreslagen förändring i VAL-förordningen förväntas fler kunna få möjlighet att studera till lärare eller förskollärare. Beslut om förändring i förordningen väntas under 2020.

Jag vill veta mer

Vanliga frågor och svar om VAL hittar du här. Om du har frågor kring Fler vägar in kan svaret finnas här. Om du har ytterligare frågor som rör VAL eller Fler vägar in, fyll i kontaktformuläret nedan.

Om du har frågor kring andra vägar till en lärar- eller förskollärarexamen, kontakta studievägledningen vid det lärosäte där du kan tänka dig att studera för mer information.

På grund av hög arbetsbelastning och stundande semesterperioder kommer svarstiden under perioden juni-augusti vara längre än vanligt. Vi gör vårt bästa för att du ska få svar så fort som möjligt, men det kan i vissa fall dröja några veckor. Om du har en fråga som inte kan vänta så länge – vänd dig direkt till det lärosäte du behöver få tag på genom deras webbplats, växeltelefon eller liknande.

3 + 5 = ?