Förskollärare

OBS: Utbildningen erbjuds inte inför våren 2020 inom ramen för VAL.

Antalet behöriga sökande är idag för få för att starta utbildningen. Om förändringar sker i den förordning som reglerar VAL så att fler förskollärare kan antas och studera så kommer exempelvis barnskötare verksamma som förskollärare kunna antas till VAL. Vi vet i dagsläget inte när en sådan förändring kan ske.

Du som idag är verksam som förskollärare men saknar förskollärarexamen kan söka till reguljära programutbildningar vid landets lärosäten. Vissa lärosäten har program på distans, flexibla program och verksamhetsintegrerade utbildningar som tar hänsyn till att du har erfarenhet från verksamheten.

Exempel på lärosäten:

Göteborgs universitet: Förskollärarprogrammet för studenter med yrkeserfarenhet

Högskolan i Borås: Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma

Högskolan i Gävle: Förskollärarprogrammet – distans

Linnéuniversitetet: Förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma

Malmö universitet: Förskollärarutbildning – flexibel variant

Mittuniversitetet: Förskollärare – distans