Förskollärare

Nya möjligheter att studera till en förskollärarexamen genom VAL planeras för dig som är verksam i förskolan. Mer information om denna förändring kommer.

Regeringen förväntas fatta beslut om förändring i VAL-förordningen under 2020. Enligt förslaget försvinner kravet på att du ska ha varit anställd och verksam som förskollärare och ersätts med att du ska ha medverkat i undervisningen på en förskola. Du kommer enligt förslaget att kunna studera upp till 90 hp till skillnad från 30 hp idag. Utbildningen ska få pågå under högst tre år.

Inga lärosäten erbjuder utbildning mot förskollärarexamen genom VAL med start hösten 2020.

Du som idag är verksam som förskollärare men saknar förskollärarexamen kan söka till reguljära programutbildningar. Vissa lärosäten har program på distans, flexibla program och verksamhetsintegrerade utbildningar som tar hänsyn till att du har erfarenhet från verksamheten.

Exempel på lärosäten:

Göteborgs universitet: Förskollärarprogrammet för studenter med yrkeserfarenhet

Högskolan i Borås: Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma

Högskolan i Gävle: Förskollärarprogrammet – distans

Linnéuniversitetet: Förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma

Malmö universitet: Förskollärarutbildning – flexibel variant

Mittuniversitetet: Förskollärare – distans