Förskollärare

OBS: Utbildningen erbjuds inte inför våren 2020 inom ramen för VAL. Antalet behöriga sökande är idag för få för att starta utbildningen.

Förändring i VAL för förskollärare på gång

Enligt den föreslagna förändringen i VAL-förordningen försvinner kravet på att du ska ha varit anställd och verksam som förskollärare och ersätts med att du ska ha medverkat i undervisningen på en förskola. Du kommer enligt förslaget att kunna studera upp till 90 hp till skillnad från 30 hp idag. Utbildningen ska få pågå under högst tre år. Beslut om förändring i förordningen väntas i mars 2020 och kommer i så fall att omfatta sökande till höstterminen 2020.

Andra alternativ

Du som idag är verksam som förskollärare men saknar förskollärarexamen kan söka till reguljära programutbildningar vid landets lärosäten. Vissa lärosäten har program på distans, flexibla program och verksamhetsintegrerade utbildningar som tar hänsyn till att du har erfarenhet från verksamheten.

Exempel på lärosäten:

Göteborgs universitet: Förskollärarprogrammet för studenter med yrkeserfarenhet

Högskolan i Borås: Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma

Högskolan i Gävle: Förskollärarprogrammet – distans

Linnéuniversitetet: Förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma

Malmö universitet: Förskollärarutbildning – flexibel variant

Mittuniversitetet: Förskollärare – distans