Yrkeslärare

Är du verksam som yrkeslärare men saknar yrkeslärarexamen? I VAL går ansökan till på samma sätt oavsett om du har arbetat kortare eller längre tid än åtta år som yrkeslärare i gymnasieskolan.

Lärosäten som erbjuder VAL för yrkeslärare med kursstart hösten 2019

Du som arbetat längre tid än åtta år (intjänade före 2015.07.01) som yrkeslärare kan inför HT-19 söka till följande lärosäten:

 • Högskolan Dalarna
 • Karlstads universitet
 • Linköpings universitet
 • Stockholms universitet
 • Umeå universitet

Du som arbetat kortare tid kan inför HT-19 söka till följande lärosäten:

 • Karlstads universitet
 • Linköpings universitet
 • Stockholms universitet

För vem?

Du som har arbetat som lärare i ett eller flera yrkesämnen i gymnasieskolan i minst åtta år heltid under den senaste 15-årsperioden* kan studera maximalt 30 hp utbildningsvetenskaplig kärna inom ramen för VAL.

*Övergångsregel: Du ska ha arbetat i skolväsendet i en eller flera anställningar som lärare under sammanlagt minst åtta läsår eller motsvarande under de senaste 15 åren före såväl den 1 juli 2015 som den dag utbildningen ska vara slutförd.

Du som har arbetat som lärare i ett eller flera yrkesämnen i gymnasieskolan kortare tid än åtta år (i regel lägst två år halvtid), är också välkommen att ansöka till VAL. Du kan studera maximalt 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna eller motsvarande inom ramen för VAL.

Individuell studieplan

Om du blir antagen så får du en individuell studieplan där det framgår vad just du ska studera.

Hur vet jag vilka ämnen jag är behörig i?

Oavsett om du har lång eller kort erfarenhet som lärare så måste du validera dina branschkunskaper mot behörighetskraven för respektive gymnasieämne. För att bli antagen till Yrkeslärarprogrammet inom ramen för VAL krävs kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper förvärvade genom yrkeserfarenhet, högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning. De särskilda behörighetskraven bedöms utifrån dina yrkeskunskaper i förhållande till de kunskapskriterier som är fastställda för respektive yrkesämne i gymnasieskolan.

Om ansökan

Du måste göra två ansökningar:

 1. Validering av dina branschkunskaper inom yrke
  För sökande till Högskolan Dalarna, Linköpings universitet och Umeå universitet:

  Validering görs genom ValiWeb. Skapa en användare på deras hemsida och följ instruktionerna i text och via instruktionsfilmer. Du bör göra ansökan hos ValiWeb i ett tidigt skede, i god tid innan VAL-ansökningsomgången öppnar. Det går normalt sett att göra 2-3 månader innan ansökan till VAL öppnar.

  För sökande till Karlstads universitet och Stockholms universitet:

  Validering görs genom Valda. Instruktioner för detta finns hos respektive lärosäte, Karlstads universitet och Stockholms universitet.

 2. Ansöka till VAL
  Gör en webbansökan och skicka in dina bilagor. Beslut om antagning fattas av lärosätet.

Andra vägar att nå yrkeslärarexamen

Flera lärosäten ger yrkeslärarprogrammet via det reguljära programutbudet. För tillträde till dessa krävs ingen tidigare lärarerfarenhet, däremot prövas dina branschkunskaper inom yrket på samma sätt som i VAL. Ansök till dessa via Antagning.se

Läs mer om särskilda behörighetskrav för yrkeslärare (öppnas i nytt fönster)