Yrkeslärare

För dig som är yrkeslärare på ett yrkesförberedande program i gymnasieskolan eller motsvarande vuxenutbildning. Leder till en yrkeslärarexamen om 90 hp.

Behörighet

Du som är verksam som yrkeslärare i gymnasieskolans yrkesämne eller i gymnasial vuxenutbildning och har minst två års lärarerfarenhet kan studera till en yrkeslärarexamen via VAL.

För att du ska kunna bli antagen till yrkeslärarprogrammet inom ramen för VAL krävs kvalificerade och relevanta branschkunskaper förvärvade genom yrkeserfarenhet, högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning. Oavsett om du har lång eller kort erfarenhet som lärare så måste du pröva dina branschkunskaper mot kraven för respektive yrkesämne i samband med att du ansöker.

Här hittar du yrkesämnen i gymnasieskolan och kraven för respektive ämne.

Din ansökan består av två delar, läs mer längre ned

  • Prövning av dina branschkunskaper inom yrke
  • Webbansökan till VAL via lärarutbildning.nu

Validering

En bedömning av tidigare studier och yrkeserfarenheter görs för alla som ansöker till VAL. Detta kallas validering och kan resultera i förkortade studier. Vid behov kan du bli kontaktad av en handläggare för exempelvis ytterligare underlag. Om du antas till VAL kommer du att få en individuell studieplan.

Särskilda regler för dig med lång erfarenhet som yrkeslärare

Från och med studiestart vårterminen 2021 gäller nya regler för dig med omfattande erfarenhet som yrkeslärare som kan innebära extra tillgodoräknanden och kortare studietid.

Du ska

  • ha arbetat minst åtta läsår med en total omfattning av minst 75 procent och att minst tre av dessa åtta år ska vara sammanhängande.
  • ha varit anställd som lärare eller medverkat i undervisningen sex månader före sista ansökningsdag. För antagning till våren 2022 gäller att de åtta läsåren ska vara intjänade senast 15 april 2021 och att du var anställd den dagen. Det innebär att du ska ha totalt 8,5 års erfarenhet.
  • vara verksam och har huvudsakligen varit verksam som lärare i de yrkesämnen som du du har för avsikt att bli behörig i. Detta ska framgå av tjänstgöringsintyget för lärare.

När du har ansökt till VAL och skickat in dina intyg kommer vi att bedöma om du omfattas av de särskilda reglerna om en förkortad utbildning.

Din ansökan består av två delar

  • Prövning av dina branschkunskaper inom yrke
  • Webbansökan till VAL via lärarutbildning.nu

Prövning av branschkunskaper görs på olika vis beroende på vilket lärosäte du avser ansöka till i första hand.

För sökande till Högskolan Dalarna, Linköpings universitet och Umeå universitet görs prövningen genom ValiWeb. Skapa en användare på deras hemsida och följ instruktionerna i text och via instruktionsfilmer. Du bör göra ansökan hos ValiWeb i ett tidigt skede, i god tid innan VAL-ansökningsomgången öppnar. Det går normalt sett att göra 2-3 månader innan ansökan till VAL öppnar.

För sökande till Karlstads universitet och Stockholms universitet görs prövningen genom Valda. Instruktioner för detta finns hos respektive lärosäte, Karlstads universitet och Stockholms universitet.

Du behöver alltså både ansöka om att få dina branschkunskaper prövade i Valda eller ValiWeb och ansöka till VAL och skicka in dina bilagor. Beslut om antagning fattas av lärosätet.

Lärosäten som erbjuder utbildningen med start våren 2022 för dig med lång erfarenhet

Högskolan Dalarna
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet

Lärosäten som erbjuder utbildningen med start våren 2022 för dig som inte uppfyller kraven på lång erfarenhet men har mer än två års erfarenhet

Högskolan Dalarna
Karlstads universitet
Stockholms universitet

Andra vägar för dig att nå en yrkeslärarexamen

Flera lärosäten ger yrkeslärarprogrammet via det ordinarie programutbudet. För tillträde till dessa krävs ingen tidigare lärarerfarenhet, däremot prövas dina branschkunskaper inom yrket på samma sätt som i VAL. Ansök till dessa via Antagning.se.