Yrkeslärare

För dig som är yrkeslärare på ett yrkesförberedande program i gymnasieskolan eller motsvarande vuxenutbildning. Leder till en yrkeslärarexamen om 90 hp.

Behörighet

Du som är verksam som yrkeslärare i gymnasieskolans yrkesämne eller i gymnasial vuxenutbildning och har minst två års lärarerfarenhet kan studera till en yrkeslärarexamen via VAL. För att du ska kunna bli antagen till yrkeslärarprogrammet inom ramen för VAL krävs kvalificerade och relevanta branschkunskaper förvärvade genom yrkeserfarenhet, högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning.

Oavsett om du har lång eller kort erfarenhet som lärare så måste du pröva dina branschkunskaper mot kraven för respektive yrkesämne i samband med att du ansöker. Här hittar du yrkesämnen i gymnasieskolan och kraven för respektive ämne. Din ansökan består av två delar, läs mer längre ned.

  • Prövning av branschkunskaper
  • Ansökan till VAL

Prövning av branschkunskaper

Prövning av branschkunskaper görs på olika vis beroende på vilket lärosäte du vill söka till. Du bör göra ansökan hos i ett tidigt skede, i god tid innan VAL-ansökningsomgången öppnar. Det går normalt sett att göra 2-3 månader innan ansökan till VAL öppnar.

För sökande till Högskolan Dalarna, Linköpings universitet och Umeå universitet görs prövningen genom ValiWeb. Skapa en användare på deras hemsida och följ instruktionerna i text och via instruktionsfilmer.

För sökande till Karlstads universitet och Stockholms universitet görs prövningen genom Valda. Instruktioner för detta finns hos respektive lärosäte, Karlstads universitet och Stockholms universitet.

Du behöver alltså både ansöka om att få dina branschkunskaper prövade i Valda eller ValiWeb och ansöka till VAL och skicka in dina bilagor. Beslut om antagning fattas av lärosätet.

Särskilda regler för dig med lång erfarenhet som yrkeslärare

Du ska

  • ha arbetat minst åtta läsår med en total omfattning av minst 75 procent och att minst tre av dessa åtta år ska vara sammanhängande.
  • ha varit anställd som lärare sex månader före sista ansökningsdag. För antagning till våren 2023 gäller att de åtta läsåren ska vara intjänade senast 15 april 2022 och att du var anställd den dagen. Det innebär att du ska ha totalt 8,5 års erfarenhet.
  • vara verksam och har huvudsakligen varit verksam som lärare i de yrkesämnen som du har för avsikt att bli behörig i. Detta ska framgå av tjänstgöringsintyget för lärare.

När du har ansökt till VAL och skickat in dina intyg kommer vi att bedöma om du omfattas av de särskilda reglerna om en förkortad utbildning.

Lärosäten som erbjuder utbildningen med start våren 2023 för dig med lång erfarenhet

Högskolan Dalarna
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet

Lärosäten som erbjuder utbildningen med start våren 2023 för dig som inte uppfyller kraven på lång erfarenhet men har mer än två års erfarenhet

Högskolan Dalarna
Karlstads universitet
Stockholms universitet

Mer information om VAL och hur du ansöker

huvudsidan för VAL, vidareutbildning av lärare, kan du läsa mer om behörighet, validering och hur du ansöker. Läs också gärna igenom vanliga frågor och svar. Om du har ytterligare frågor som rör VAL, kontakta oss genom kontaktformuläret.

Andra vägar för dig att nå en yrkeslärarexamen

Flera lärosäten ger yrkeslärarprogrammet via det ordinarie programutbudet. För tillträde till dessa krävs ingen tidigare lärarerfarenhet, däremot prövas dina branschkunskaper inom yrket på samma sätt som i VAL. Ansök till dessa via Antagning.se.