Anna-Carin pluggar till förskollärare inom VAL

Anna-Carin hade arbetat länge inom förskolan när hon sökte till VAL första gången år 2014. Hon fick då avslag på sin ansökan. Det krävdes tidigare att man haft anställning som förskollärare, vilket i praktiken utestängde många obehöriga inom förskolan att plugga inom VAL som var anställda på andra typer av tjänster. Då reglerna ändrades 2020 sökte hon igen och fick möjlighet att genomgå en valideringsprocess.

Vad fick dig att söka till VAL?

Jag tycker om att förkovra mig. Det utvecklar mig i min profession som förskolepedagog att få fördjupade kunskaper inom mitt område. Kunskaper är aldrig tungt att bära.

Jag har sammanlagt 37 års erfarenhet från förskola och skola, varav cirka 25 år som barnskötare. Mellan 2007–2009 gjorde min arbetsgivare en satsning på en uppdragsutbildning då vi läste på kvällar och helger för att få så kallad lokal behörighet.

Vi hade en valideringsprocess även då men under tiden så ändrades utbildningen från 140 till 210 hp och då pausade jag mina studier och jobbade som förskollärare med lokal behörighet och sedan som förskolepedagog i och med att legitimationskravet kom.

Sedan var det svårt att hitta kurser för att komplettera, så jag läste någon enstaka kurs vid sidan om. Jag sökte till VAL 2014 men kom inte in då på grund av regelverket som gällde då. Men nu när regelverket ändrades* så blev det möjligt.

Du har genomgått en så kallad tillgodoräknandevalidering för att få dina yrkeserfarenheter från förskolan bedömda. Hur upplever du att valideringen fungerade?

Det har fungerat väldigt bra. Tydliga uppgifter och bra stöd om man behövt. Det har givetvis varit en tuff period, att vända ut och in på sig själv. Men också intressant därför att kunskaperna finns där men man kanske inte har kopplat dom till litteraturen och forskning. Så det blir en fördjupad kunskap om min egen praktik. Det var en djupare validering än den jag genomgick tidigare. Jag la ner minst 20 timmar i veckan, från januari till april.

Hur går det att kombinera studierna med jobbet på förskolan?

Jag jobbar heltid inom förskolan och har fått lite stöd från arbetsgivaren för läsdagar och skoldagar. Det har fungerat bra i och med att jag bara haft hundarna att tänka på under veckorna, och det har även gått bra att kombinera med en del politiska uppdrag. Man är lite ringrostig från början med studieteknik och man överarbetar nog en hel del. Det kommer väl med tiden, det känns bättre när första inlämningen är gjord.

Har du fått något stöd från din arbetsgivare?

Min arbetsgivare är positiv och det är väldigt bra. Min närmaste chef har försökt uppmuntra fler att söka till VAL. Det är ju en bra möjlighet även för arbetsgivaren att få legitimerad personal. Men det var på mitt eget initiativ jag sökte till VAL.

Vår kommun har inte varit så informerad om att möjligheten finns. Vi från Boden som nu läser VAL antingen mot förskollärare eller någon annan examen, vi har nog ofta sökt in på eget initiativ. Jag har redan en tillsvidareanställning så jag blir ju inte av med jobbet även om jag inte skulle studera.

Jag tycker om att förkovra mig. Kunskaper är aldrig tungt att bära.

Hur fick du information om regeländringen för förskollärare inom VAL?

Jag har ju jobbat politiskt och till och med varit nere och pratat med Anna Ekström och Lena Hallengren och framfört problemet med just det här att hitta kurser för att bli färdig. Och när ändring kom så var det ju bara att söka in. Jag har bara bevakat frågan under en tid, så när det fanns ork och lust var det bara att söka in. Och det var med glädje man tog emot beskedet att man var antagen!

Hur går det att studera på distans med en del fysiska träffar?

Det har inte varit några fysiska träffar under hösten med anledning av pandemin. Vi har enbart haft träffar via Zoom och det har funkat relativt bra ändå. Ibland strular tekniken men plattformen funkar väldigt bra. Det har varit tydlig information och man får stöd när man behöver. Lärarna är ju aldrig längre bort än ett mejl, så det känns tryggt och bra. Det har varit ett tydligt upplägg på kursen jag läser just nu.

Vilka är utmaningarna?

Det är ju det här med studieteknik när man inte har studerat på länge. Det här med att skriva akademiskt. Men det finns ju stöd även där. Jag tror att det mesta går bra när man är positiv och tycker att det är kul.

Positiv stress är ju lättare att hantera än något som känns negativt, men framförallt så är det här något som utvecklar min egen praktik i min yrkesprofession. Det ger ringar på vattnet och ny energi när man tycker att det är kul att arbeta när det händer saker och man arbetar mot mål tillsammans med kollegor. Det är ju arbetslag i förskolan och det är ju en styrka. Man ser att undervisningen och utbildningen utvecklas vartefter man får mer kunskaper.

Vilka fördelar ser du med en förskollärarexamen?

Nya karriärvägar kan givetvis öppnas och sedan så är det ju en bättre löneutveckling som man hoppas på.

Vilka råd skulle du vilja ge till andra som får möjlighet att validera sina yrkeserfarenheter, vad ska de tänka på?

Jag tycker absolut att dom ska ta chansen! Man vänder verkligen ut och in på sig själv, man hittar kunskaper som man inte tror att man har. Och det man saknar får man läsa upp, så det är en väldigt bra chans som är skräddarsydd för den enskilde, i och med den individuella studieplanen. Och möjlighet att bli färdig, du har ju hela konceptet klart. Jag tycker absolut att man ska ta chansen att söka in.

* Inför vårterminen 2021.

Foto: Mats Engfors/Fotographic

Porträtt på Anna-Carin Aaro som studerar till förskollärare inom VAL.

Namn: Anna-Carin Aaro
Ålder: Född 1965
Bostadsort: Boden
Arbetsplats: Fagernäs förskola, Boden
Arbetar som: Förskolepedagog och fritidspolitiker
Arbetar procent: 100 %
Påbörjade studier inom VAL: Validering våren 2021, kompletterande kurser hösten 2021
Beräknas vara klar: Januari 2023
Har då en examen i: Förskollärarexamen, 210 hp
Familj: Man, två hundar och två utflugna barn

Foto: Mats Engfors/Fotographic