Ansök till VAL

Följ instruktionerna nedan för att ansöka till VAL

OBS! Har du sökt till VAL förut? Du kommer inte kunna använda samma inloggningsuppgifter som vid tidigare ansökningsomgång, det krävs att du skapar en ny inloggning.

1. Gör en webbansökan

Webbansökan fylls i senast sista ansökningsdag. Webbansökan inför vårterminen 2022 öppnar den 15 september kl. 12.00 och stänger den 15 oktober kl. 23.59. I sista steget i webbansökan väljer du lärosäte. Prövning av din ansökan sker vid det lärosäte som du har prioriterat högst. När du är klar får du en bekräftelse per e-post på inkommen ansökan.

2. Komplettera med handlingar

Efter att du har slutfört webbansökan ska du skicka in dina handlingar per post* till det lärosäte som du har prioriterat högst. För att ansökan ska bli komplett behöver du skicka med:

  • Utskriven och signerad webbansökan.
  • Tjänstgöringsintyg som styrker din nuvarande och tidigare erfarenhet som obehörig lärare/medverkande i förskolans undervisning. Vi behöver detaljerade uppgifter om din nuvarande och eventuella tidigare tjänster. Anställningsavtal godkänns inte.
  • Eventuella studieintyg från Sverige eller annat land.

* För sökande till Karlstads universitet och Stockholms universitet genomförs kompletteringen digitalt, istället för per post. Instruktioner om detta får du i kvittensmejlet när du har slutfört webbansökan.

Dina kompletterande handlingar behöver vara ditt valda lärosäte tillhanda senast 10 dagar efter att du skickat in din webbansökan.

3. Vad händer sen?

Din ansökan är nu komplett och handläggning påbörjas. Du kommer eventuellt att kontaktas av handläggare för komplettering och samtal om vilket lärosäte som passar bäst för just dig. Antagningsbesked skickas från ditt valda lärosäte per post eller e-post, till den adress eller e-postadress du angett i ansökan. Detta sker normalt sett 2 – 2,5 månader efter sista ansökningsdag.