Kurser via Fler vägar in

Fler vägar in arbetar med att utveckla kortare kurser med flexibelt upplägg som ska främja tillträde till lärarprogram, exempelvis VAL (vidareutbildning av lärare), KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) och ULV (utländska lärares vidareutbildning). Kurserna vänder sig också till dig som kanske känner dig ovan vid akademiska studier och vill börja studera korta, fristående kurser med relevans för en framtida lärar- eller förskollärarexamen.

På denna sida listar vi kurser som har utvecklats via projektet Fler vägar in. Det kan vara kurser i ett ämne, ämnesområde eller inom ramen för den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) som är en obligatorisk del i all lärarutbildning. Kurser inom UVK syftar till att ge en gemensam kunskapsbas inom flera centrala områden såsom skolväsendets historia, pedagogiskt ledarskap, läroplansteori och specialpedagogik. UVK-kurser är uppmärkta med symbolen UVK

Om du inte hittar just den kurs eller det ämne du är intresserad av att läsa finns det fler kurser på antagning.se. Behöver du vägledning kring vilka kurser du kan studera för att nå en förskollärar- eller lärarexamen, ta kontakt med oss via kontaktformuläret.

Fler vägar in drivs på sju lärosäten, men vi samarbetar med nästan alla lärosäten som har lärarutbildningar. Det innebär att även kurser som utvecklas hos våra samarbetslärosäten kan komma att annonseras på denna sida.

Kurser sommaren 2021

Stockholms universitet

UVKSpecialpedagogiska utmaningar i en skola för alla, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Stockholms universitet

UVKSpecialpedagogiska utmaningar i en skola för alla, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Stockholms universitet

UVKSpecialpedagogiska utmaningar i en skola för alla, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Stockholms universitet

UVKSpecialpedagogiska utmaningar i en skola för alla, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Kurser hösten 2021*

Umeå universitet

Barns språkutveckling (förskola, åk F-3), 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Läs- och skrivinlärning (förskola, åk F-3, 4-6), 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

UVKUtbildningens villkor och samhälleliga funktion, 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

UVKUppdrag, ledarskap och undervisning, 7,5 hp (kommer snart!)

Studieort: Umeå | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

Linköpings universitet

UVKFörskolans samhälleliga roll och uppdrag, 15 hp

Studieort: Norrköping | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans med 4 träffar

Stockholms universitet

Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer, 16 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 5 träffar

Umeå universitet

UVKUtbildningens villkor och samhälleliga funktion, 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

UVKUppdrag, ledarskap och undervisning, 7,5 hp (kommer snart!)

Studieort: Umeå | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

Barns språkutveckling (förskola, åk F-3), 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Läs- och skrivinlärning (förskola, åk F-3, 4-6), 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Läsa och skriva i alla ämnen (åk 4–6), 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Linköpings universitet

Perspektiv på språk med inriktning mot F-3, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 2 träffar

Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 2 träffar

Matematikdidaktik åk F-3, 15 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 5 träffar

Perspektiv på språk med inriktning mot 4-6, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 2 träffar

Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 2 träffar

Matematikdidaktik åk 4-6, 15 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 5 träffar

Stockholms universitet

Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs F-3, 15 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs 4-6, 30 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Engelska i klassrummet för förskoleklass och årskurs 1-3, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Engelska I för årskurs 4-6, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Engelska II för årskurs 4-6, 7,5 hp (kommer snart!)

Studieort: Stockholm | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Den uppfinningsrika människan – Teknikämnets innehåll och undervisning i grundskolans förskoleklass och årskurs 1-6, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Bilddidaktik för årskurs F-6, 30 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Musikdidaktik I, inriktning mot Fritidshem och årskurs F-6, 15 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med fysiska träffar

Matematik och didaktik F-3 I: Elevperspektivet, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematik och didaktik F-3, 2: Matematikens processer, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematik och didaktik 4-6 I: Elevperspektivet, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematik och didaktik 4-6, 2: Matematikens processer, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

UVKSkola i förändring. Historiska och sociologiska perspektiv på utbildning, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

UVKSociala relationer i skolan, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med fysiska träffar

Malmö universitet

Musik och Lärande: Musik som kunskapsform, 15 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Helfart | Undervisningsform: Distans med 4 fysiska träffar under v. 44

SO för lärare i grundskolans åk 1-6, I, 15 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Umeå universitet

UVKUtbildningens villkor och samhälleliga funktion, 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

UVKUppdrag, ledarskap och undervisning, 7,5 hp (kommer snart!)

Studieort: Umeå | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

Stockholms universitet

Lära i och om fritidshem, 15 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med fysiska träffar

Musikdidaktik I, inriktning mot Fritidshem och årskurs F-6, 15 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med fysiska träffar

Bilddidaktik för årskurs F-6, 30 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

UVKSociala relationer i skolan, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med fysiska träffar

Malmö universitet

Musik och Lärande: Musik som kunskapsform, 15 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Helfart | Undervisningsform: Distans med 4 fysiska träffar under v. 44

Karlstads universitet

UVKSkola som system och idé – ämneslärare, 15 hp

Studieort: Karlstad | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans, prel. med 3 fysiska träffar

Religion och undervisning, 7,5 hp (kommer snart!)

Studieort: Karlstad | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans

Geografi med didaktisk inriktning 1: Geografen och världen, 7,5 hp

Studieort: Karlstad | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Geografi med didaktisk inriktning 2: Att beskriva världen, 7,5 hp

Studieort: Karlstad | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Umeå universitet

UVKUtbildningens villkor och samhälleliga funktion, 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

UVKUppdrag, ledarskap och undervisning, 7,5 hp (kommer snart!)

Studieort: Umeå | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

Linköpings universitet

UVKSkolans samhällsuppdrag och organisation – ämneslärare, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 6 träffar

UVKKunskap och lärande med fokus på didaktiska processer-ämneslärare, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 4 träffar

Stockholms universitet

UVKSkola i förändring. Historiska och sociologiska perspektiv på utbildning, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

UVKSociala relationer i skolan, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med fysiska träffar

Karlstads universitet

UVKSkola som system och idé del 1 – yrkeslärare FVI, 7,5 hp

Studieort: Karlstad | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans med 2 fysiska träffar

UVKSkola som system och idé del 2 – yrkeslärare FVI, 7,5 hp

Studieort: Karlstad | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans med 2 fysiska träffar

Stockholms universitet

Didaktisk översiktskurs för yrkeslärare, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med fysiska träffar

UVKSociala relationer i skolan, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med fysiska träffar

* Uppdateras löpande med kurser och länkar till lärosätenas kurssidor