KPU, Kompletterande pedagogisk utbildning

Har du redan tillräckligt med högskolestudier i något av de ämnen som undervisas i svensk skola? Då kan du studera Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och nå en ämneslärarexamen. Du kan läsa KPU med inriktning mot årskurs 7 – 9 eller gymnasiet. KPU ges på campus eller distans med olika studietakt beroende på lärosäte. Vilka ämnen som prioriteras vid antagning kan skilja mellan lärosäten och variera mellan terminer.

Läs mer om KPU på Lärarutbildningsguiden eller på respektive lärosätes hemsida.