KPU, Kompletterande pedagogisk utbildning

Har du redan tillräckligt med högskolestudier i något av de ämnen som undervisas i svensk skola? Då kan du studera Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och nå en ämneslärarexamen.

Allmänt om KPU

Du kan läsa KPU med inriktning mot årskurs 7–9 eller gymnasiet. KPU ges på campus eller distans med olika studietakt beroende på lärosäte.

Vilka kurser du behöver ha läst för att kunna antas till KPU varierar beroende på vilket lärosäte du önskar studera vid, vilka ämnen som är möjliga att söka och vilken inriktning på ämneslärarexamen som är aktuell. Vissa lärosäten skriver ut sina förkunskapskrav för KPU på de egna hemsidorna, men i många fall måste individuella bedömningar göras först efter ansökan. Det är därför ofta svårt att ge förhandsbesked på vad som är tillräckliga högskolestudier.

Läs mer om KPU på Lärarutbildningsguiden eller på respektive lärosätes hemsida. Om du har frågor om förkunskapskraven till KPU vid ett särskilt lärosäte – kontakta deras studievägledning för mer information.

KPU för forskarutbildade

Det finns en särskild KPU som riktar sig till dig med forskarutbildning. Utbildningen erbjuds vid Stockholms universitet/Kungliga Tekniska högskolan, Umeå universitet och Karlstads universitet. Läs mer om utbildningen på den nationella webbsidan KPU för forskarutbildade.