Lärare i fritidshem

En utbildning för dig som är verksam lärare i fritidshem. Eventuellt undervisar du också i ett praktiskt-estetiskt ämne såsom musik, slöjd, bild, hem- och konsumentkunskap eller idrott och hälsa.

För att bli behörig lärare i fritidshem måste du ha grundlärarexamen för fritidshem, eller en äldre examen avsedd för undervisning i fritidshem.

Du kan söka till VAL om du arbetar som obehörig lärare i fritidshem. De flesta lärosäten kan bara ta emot dig som har en påbörjad utbildning mot fritidshem, både äldre och nyare. Beroende på vad du saknar kan du behöva läsa kurser vid andra VAL-lärosäten än på det där du är antagen.

Många lärare i fritidshem undervisar också i ett praktisk-estetiskt ämne och ett alternativ till en grundlärarexamen med inriktning fritidshem kan vara att satsa på en ämneslärarexamen med inriktning årskurs 7-9 eller gymnasiet i det ämne du vill undervisa i. En sådan examen leder dock endast till legitimation i det aktuella praktisk-estetiska ämnet för årskurs 1-9 och gymnasiet.

Lärosäten som erbjuder utbildningen med start hösten 2020

Jönköping University
Malmö universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet

Göteborgs universitet (endast mot 2001 års examen, för den med relevanta studier före 2011)