Verksam lärare utan lärarexamen

Lärosäten som erbjuder utbildningen med start hösten 2019

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem, inför HT-19 erbjuds utbildningen av:

Göteborgs universitet
Jönköping University
Linköpings universitet
Malmö universitet
Umeå universitet

För årskurs 1-3 samt årskurs 4-6, inför HT-19 erbjuds utbildningen av:

Göteborgs universitet
Jönköping University
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Malmö universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet

För årskurs 7-9 samt gymnasiet, inför HT-19 erbjuds utbildningen av:

Högskolan Dalarna
Göteborgs universitet
Jönköping University
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Malmö universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet

För vem?

För dig som är verksam som lärare men saknar relevant lärarexamen.

Om du uppfyller kraven kan du inom ramen för VAL studera utbildningsvetenskaplig kärna eller allmänt utbildningsområde samt vid behov ämneskomplettera. Du kan maximalt studera 120 hp inom VAL.

Individuell studieplan

Om du blir antagen till VAL kommer du att få en individuell studieplan där det framgår vilka eventuella tillgodoräknanden du får göra av tidigare studier och lärarerfarenhet, samt vad du behöver studera ytterligare.

Examen

Utifrån dina förvärvade kunskaper och färdigheter från läraryrket och dina tidigare högskoleutbildningar gör vi en bedömning av vilken lärarexamen som är mest relevant för dig samt dina eventuella ämneskompletteringsbehov.