Ansök till VAL

Följ instruktionerna nedan för att ansöka till VAL

OBS! Har du sökt till VAL förut? Du kommer inte kunna använda samma inloggningsuppgifter som vid tidigare ansökningsomgång, det krävs att du skapar en ny inloggning.

Din ansökan till VAL görs i två steg.

1. Gör en webbansökan

Webbansökan fylls i senast sista ansökningsdag. Webbansökan inför vårterminen 2023 öppnar den 15 september kl. 12.00 och stänger den 17 oktober kl. 22.00. I webbansökan väljer du lärosäte. När du är klar med webbansökan (steg 1) kommer det dyka upp en ruta med instruktioner om hur du slutför ansökan via Antagning.se (steg 2, se nedan). Du kommer också få en bekräftelse per e-post att steg 1 är klart. Ibland hamnar e-postbekräftelsen i skräpposten, håll gärna koll där. Om du söker till yrkeslärare måste du dessutom ansöka om att få dina yrkeskunskaper validerade.

OBS! Om du söker till Göteborgs universitet ska du inte slutföra ansökan via Antagning.se, se vidare instruktioner nedan.

2. Slutför din ansökan på Antagning.se och komplettera med handlingar

I instruktionerna som dyker upp efter att du har slutfört steg 1 kommer du kunna se en länk (knapp) som leder till Antagning.se. Genom att följa länken (knappen) kommer du kunna slutföra ansökan på Antagning.se, där du också ska ladda upp nödvändiga handlingar. OBS! Om du bara går in på Antagning.se genom att skriva in adressen i webbläsaren och inte använder länken (knappen), så kommer du inte kunna slutföra ansökan.

Du behöver vara klar med din ansökan på Antagning.se senast den 17 oktober kl. 23.59. Under förutsättning att du är klar med ansökan i tid kommer du kunna komplettera med eventuella ytterligare handlingar till och med den 24 oktober kl. 23.59.

OBS! Om du söker till Göteborgs universitet ska du slutföra din ansökan genom att skicka in dina handlingar per post. Dina handlingar behöver vara Göteborgs universitet tillhanda senast 10 dagar efter att du skickat in din webbansökan.

För att din ansökan till VAL ska anses vara komplett behöver du ladda upp (eller skicka per post om du söker till Göteborgs universitet):

  • Din webbansökan.
  • Tjänstgöringsintyg som styrker din nuvarande och tidigare erfarenhet som obehörig lärare/medverkande i förskolans undervisning. Vi behöver detaljerade uppgifter om din nuvarande och eventuella tidigare tjänster. Anställningsavtal godkänns inte.
  • Eventuella studieintyg som inte redan finns tillgängliga på Antagning.se när du är inloggad. Kan t.ex. gälla äldre utbildningar före 1990 eller utländska utbildningar.

Vad händer sen?

Din ansökan är nu komplett och handläggning påbörjas. Du kommer eventuellt att kontaktas av handläggare för komplettering och samtal om vilket lärosäte som passar bäst för just dig. Antagningsbesked kommer att publiceras på Antagning.se senast den 14 december 2022. Om du blir antagen kommer du att få din individuella studieplan skickad till den e-postadress du använde i webbansökan. Var noga med att kontrollera din skräppost!

OBS! Om du har sökt till Göteborgs universitet så kommer antagningsbesked skickas ut per post eller e-post, till den adress eller e-postadress du angett i ansökan. Detta sker normalt sett cirka 2–2,5 månader efter sista ansökningsdag.