Mer information om VAL

Kompletterande lärarutbildningar har förekommit under olika benämningar och former sedan flera decennier tillbaka. Vidareutbildning av lärare (VAL) är ett sådant uppdrag och startades 2007 med syftet att tillhandahålla högskoleutbildning för verksamma lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen.

Uppdragets innehåll och omfattning har uppdaterats i omgångar och sträcker sig i nuläget till och med 2030, med sista studiestart höstterminen 2026. VAL regleras av en egen förordning (SFS 2011:689) och drivs på åtta lärosäten runt om i landet.

Styrande dokument

Utbildningsdepartementet – Uppdrag att anordna högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (2011-06-09)

Utbildningsdepartementet – Regeringen förlänger satsning på vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (2016-11-03)

Lagar & förordningar

Förordning (2011:326) – Behörighetsförordningen

Förordning (2011:689) – VAL-förordningen

Rapporter

VAL, rapport 2016:1 – Validering av förskolepedagogiskt område

VAL, rapport 2017:1 – Validering av ämnesdidaktik inklusive metodik

VAL, rapport 2020:1 – Validering av praktisk-estetiska ämnen inom VAL

UKÄ, rapport 2018:16 – VAL II – Delrapportering av ett regeringsuppdrag