Medverkande lärosäten

VAL är ett nationellt regeringsuppdrag med åtta medverkande lärosäten. Umeå universitet är nationell samordnare.

Besök lärosätenas webbplatser om du redan är antagen till ett lärosäte eller vill veta mer om VAL-studier vid ett specifikt lärosäte.

Göteborgs universitet

Högskolan Dalarna

Jönköping University

Karlstads universitet

Linköpings universitet

Malmö universitet

Stockholms universitet

Umeå universitet