Lärare 8/15-regeln

Är du verksam som lärare men saknar relevant lärarexamen? Har du jobbat i minst åtta år den senaste 15-årsperioden som lärare (dock före den 1 juli 2015)?* Var du anställd den 1:a december 2013?

Lärosäten som erbjuder utbildningen med start våren 2020

För årskurs 1-3 samt årskurs 4-6

 • Göteborgs universitet
 • Jönköping University
 • Karlstads universitet
 • Linköpings universitet
 • Malmö universitet
 • Stockholms universitet
 • Umeå universitet

För årskurs 7-9 samt gymnasiet

 • Göteborgs universitet
 • Högskolan Dalarna
 • Jönköping University
 • Karlstads universitet
 • Linköpings universitet
 • Malmö universitet
 • Stockholms universitet
 • Umeå universitet

För vem?

Är du verksam som lärare men saknar relevant lärarexamen? Har du jobbat i minst åtta år den senaste 15 års perioden som lärare (dock före den 1 juli 2015)?* Var du anställd den 1:a december 2013?

*Övergångsregel: Du ska ha arbetat i skolväsendet i en eller flera anställningar som lärare under sammanlagt minst åtta läsår eller motsvarande under de senaste 15 åren före såväl den 1 juli 2015 som den dag utbildningen ska vara slutförd.

Om du uppfyller kraven ovan kan du inom ramen för VAL studera utbildningsvetenskaplig kärna 30 hp samt vid behov ämneskomplettera. Du kan maximalt studera 120 hp inom VAL.

Individuell studieplan

Om du blir antagen till VAL kommer du att få en individuell studieplan där det framgår vilka eventuella tillgodoräknanden du får göra av tidigare studier och lärarerfarenhet, samt vad du behöver studera ytterligare.

Examen

Utifrån dina förvärvade kunskaper och färdigheter från läraryrket och dina tidigare högskoleutbildningar gör vi en bedömning av vilken lärarexamen som är mest relevant för dig samt dina eventuella ämneskompletteringsbehov.