Dans, teater, rörelse och drama

Är du verksam som lärare i dans, teater, eller rörelse och drama men saknar ämneslärarexamen? Har du arbetat i minst ett år inom dessa ämnen och har en högskoleexamen avsedd för yrkesverksamhet som pedagog i dessa ämnen eller en motsvarande utländsk examen? Var du anställd den 1:a december 2013?

Lärosäten som erbjuder utbildningen med start hösten 2019

Göteborgs universitet
Högskolan Dalarna
Jönköping University
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Malmö universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet

För vem?

Om du uppfyller kraven kan du inom ramen för VAL läsa 30 hp utbildningsvetenskaplig kärna för att nå en ämneslärarexamen. Om du blir antagen får du en individuell studieplan där det framgår vad just du ska studera.

Om du saknar en sådan yrkesinriktad examen men ändå har akademiska meriter i dans eller teater kan du ansöka till VAL inom de två ordinarie ingångarna (8-års erfarenhet, ej 8-års erfarenhet)

Individuell studieplan

Om du blir antagen till VAL kommer du att få en individuell studieplan där det framgår vilka eventuella tillgodoräknanden du får göra av tidigare studier och lärarerfarenhet, samt vad du behöver studera ytterligare.

Examen

Utifrån dina förvärvade kunskaper och färdigheter från läraryrket och dina tidigare högskoleutbildningar gör vi en bedömning av vilken lärarexamen som är mest relevant för dig samt dina eventuella ämneskompletteringsbehov.