Styrande dokument

Utbildningsdepartementet – Uppdrag att anordna högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (2011-06-09)

Utbildningsdepartementet – Regeringen förlänger satsning på vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (2016-11-03)

Lagar & förordningar

Förordning (2011:326) – Behörighetsförordningen

Förordning (2011:689) – VAL-förordningen

Rapporter

VAL, rapport 2016:1 – Validering av förskolepedagogiskt område

VAL, rapport 2017:1 – Validering av ämnesdidaktik inklusive metodik

UKÄ, rapport 2018:16 – VAL II – Delrapportering av ett regeringsuppdrag