Mer information om uppdraget

Regeringen har gett sju lärosäten i uppdrag att arbeta med insatser som ska leda till fler och effektivare utbildningsvägar till en förskollärar- eller lärarexamen. Umeå universitet leder arbetet som genomförs tillsammans med Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Malmö universitet och Stockholms universitet.

Regeringsuppdraget har en projektorganisation som består av en styrgrupp, en operativ grupp och en referensgrupp. Arbetet utgår från en nationell projektplan.

Exempel på aktiviteter inom uppdraget:

  • Utveckla och erbjuda ämneskurser och kurser inom ramen för den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) som sedan kan tillgodoräknas i en förskollärar- eller lärarutbildning.
  • Utveckla metoder för bedömning och validering av reell kompetens från tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet.
  • På ett kommunikativt och tillgängligt sätt hjälpa andra universitet och högskolor med information om bedömning av reell kompetens.