Kurser via Fler vägar in

Fler vägar in arbetar med att utveckla kortare kurser med flexibelt upplägg som ska främja tillträde till lärarprogram, exempelvis VAL (vidareutbildning av lärare), KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) och ULV (utländska lärares vidareutbildning). Kurserna vänder sig också till dig som kanske känner dig ovan vid akademiska studier och vill börja studera korta, fristående kurser med relevans för en framtida lärar- eller förskollärarexamen.

På denna sida listar vi kurser som har utvecklats via projektet Fler vägar in. Det kan vara kurser i ett ämne, ämnesområde eller inom ramen för den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) som är en obligatorisk del i all lärarutbildning. Kurser inom UVK syftar till att ge en gemensam kunskapsbas inom flera centrala områden såsom skolväsendets historia, pedagogiskt ledarskap, läroplansteori och specialpedagogik. UVK-kurser är uppmärkta med symbolen UVK

Om du inte hittar just den kurs eller det ämne du är intresserad av att läsa finns det fler kurser på antagning.se. Behöver du vägledning kring vilka kurser du kan studera för att nå en förskollärar- eller lärarexamen, ta kontakt med oss via kontaktformuläret.

Fler vägar in drivs på sju lärosäten, men vi samarbetar med nästan alla lärosäten som har lärarutbildningar. Det innebär att även kurser som utvecklas hos våra samarbetslärosäten kan komma att annonseras på denna sida.

Kurser hösten 2021

Umeå universitet

Barns språkutveckling (förskola, åk F-3), 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Läs- och skrivinlärning (förskola, åk F-3, 4-6), 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Linköpings universitet

UVKFörskolans samhälleliga roll och uppdrag, 15 hp

Studieort: Norrköping | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans med 4 träffar

Stockholms universitet

Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer, 16 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 5 träffar

Göteborgs universitet

Introduktion till förskolläraryrket, 7,5 hp

Studieort: Göteborg | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Campusträffar under eftermiddagstid

Högskolan Dalarna

UVKDidaktik och ledarskap i förskola och förskoleklass, 7,5 hp

Studieort: Falun | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Umeå universitet

UVKUtbildningens villkor och samhälleliga funktion, 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

UVKProfession, ledarskap och undervisning, 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

Barns språkutveckling (förskola, åk F-3), 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Läs- och skrivinlärning (förskola, åk F-3, 4-6), 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Läsa och skriva i alla ämnen (åk 4–6), 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Linköpings universitet

Perspektiv på språk med inriktning mot F-3, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 2 träffar

Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 2 träffar

Matematikdidaktik åk F-3, 15 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 5 träffar

Perspektiv på språk med inriktning mot 4-6, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 2 träffar

Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 2 träffar

Matematikdidaktik åk 4-6, 15 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 5 träffar

Stockholms universitet

Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs F-3, 15 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs 4-6, 30 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Engelska i klassrummet för förskoleklass och årskurs 1-3, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Engelska I för årskurs 4-6, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Engelska II för årskurs 4-6, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Engelskspråkig barn- och ungdomslitteratur för grundlärare, åk 4-6, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Den uppfinningsrika människan – Teknikämnets innehåll och undervisning i grundskolans förskoleklass och årskurs 1-6, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Bilddidaktik för årskurs F-6, 30 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Musikdidaktik I, inriktning mot Fritidshem och årskurs F-6, 15 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med fysiska träffar

Matematik och didaktik F-3 I: Elevperspektivet, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematik och didaktik F-3, 2: Matematikens processer, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematik och didaktik 4-6 I: Elevperspektivet, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematik och didaktik 4-6, 2: Matematikens processer, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

UVKSkola i förändring. Historiska och sociologiska perspektiv på utbildning, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

UVKSociala relationer i skolan, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med fysiska träffar

Malmö universitet

Musik och Lärande: Musik som kunskapsform, 15 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Helfart | Undervisningsform: Distans med 4 fysiska träffar under v. 44

SO för lärare i grundskolans åk 1-6, I, 15 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Mälardalens högskola

Matematik med didaktik för grundlärare förskoleklass och åk 1-6, del 1, 15 hp

Studieort: Eskilstuna | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans med 5 fysiska träffar

Matematik med didaktik för grundlärare förskoleklass och åk 1-6, del 2, 15 hp

Studieort: Eskilstuna | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans med 5 fysiska träffar

Högskolan Dalarna

Matematik 1a för grundlärare F-3, 7,5 hp

Studieort: Falun | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematik 1b för grundlärare F-3, 7,5 hp

Studieort: Falun | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematik 1a för grundlärare 4-6, 7,5 hp

Studieort: Falun | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematik 1b för grundlärare 4-6, 7,5 hp

Studieort: Falun | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Umeå universitet

UVKUtbildningens villkor och samhälleliga funktion, 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

UVKProfession, ledarskap och undervisning, 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

Stockholms universitet

Lära i och om fritidshem, 15 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med fysiska träffar

Musikdidaktik I, inriktning mot Fritidshem och årskurs F-6, 15 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med fysiska träffar

Bilddidaktik för årskurs F-6, 30 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

UVKSociala relationer i skolan, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med fysiska träffar

Malmö universitet

Musik och Lärande: Musik som kunskapsform, 15 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Helfart | Undervisningsform: Distans med 4 fysiska träffar under v. 44

Göteborgs universitet

Fritid, lek och relationer, 7,5 hp

Studieort: Göteborg | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Fysiska träffar förekommer

Utomhuspedagogik, 15 hp

Studieort: Göteborg | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Fysiska träffar förekommer

Karlstads universitet

UVKSkola som system och idé – FVI, 15 hp

Studieort: Karlstad | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 3 fysiska träffar

Religion och religionsdidaktik, Religionsvetenskap I, 7,5 hp

Studieort: Karlstad | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans

Geografi med didaktisk inriktning 1: Geografen och världen, 7,5 hp

Studieort: Karlstad | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Geografi med didaktisk inriktning 2: Att beskriva världen, 7,5 hp

Studieort: Karlstad | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Umeå universitet

UVKUtbildningens villkor och samhälleliga funktion, 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

UVKProfession, ledarskap och undervisning, 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

Linköpings universitet

UVKSkolans samhällsuppdrag och organisation – ämneslärare, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 6 träffar

UVKKunskap och lärande med fokus på didaktiska processer ämneslärare, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 4 träffar

Stockholms universitet

UVKSkola i förändring. Historiska och sociologiska perspektiv på utbildning, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

UVKSociala relationer i skolan, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med fysiska träffar

Göteborgs universitet

Hem- och konsumentkunskap: Hushåll, hälsa och resurshållning i det vardagliga livet, 7,5 hp

Studieort: Göteborg | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

Hållbar matkonsumtion i hem- och konsumentkunskap, 2,5 hp

Studieort: Göteborg | Studietakt: Tredjedelsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Ungas konsumtion och hem- och konsumentkunskap, 2,5 hp

Studieort: Göteborg | Studietakt: Tredjedelsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Hem- och konsumentkunskap A, 15 hp

Studieort: Göteborg | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 2 fysiska träffar

Hem- och konsumentkunskap C, 15 hp

Studieort: Göteborg | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 3 fysiska träffar

Introduktion till skolämnet slöjd, 15 hp

Studieort: Göteborg | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans med 4 fysiska träffar

Litteraturhistoria 1: Motiv och teman, 7,5 hp

Studieort: Göteborg | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Litteraturhistoria 2: Fiktionella personer, 7,5 hp

Studieort: Göteborg | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Litteraturens genrer, 7,5 hp

Studieort: Göteborg | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Berättande i mediesamhället, 7,5 hp

Studieort: Göteborg | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Svenska som andraspråk inom SFI-utbildningen, 30 hp

Studieort: Göteborg | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Högskolan Dalarna

UVKSkolans samhällsuppdrag, 7,5 hp

Studieort: Falun | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

UVKSkolväsendets historia, 7,5 hp

Studieort: Falun | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Karlstads universitet

UVKSkola som system och idé del 1 – yrkeslärare FVI, 7,5 hp

Studieort: Karlstad | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans med 2 fysiska träffar

UVKSkola som system och idé del 2 – yrkeslärare FVI, 7,5 hp

Studieort: Karlstad | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans med 2 fysiska träffar

Stockholms universitet

Didaktisk översiktskurs för yrkeslärare, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med fysiska träffar

UVKSociala relationer i skolan, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med fysiska träffar

Kurser våren 2022

Stockholms universitet

Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer, 16 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med träffar

Umeå universitet

Läs- och skrivutveckling med berättandet i fokus. För lärare i F-3 och 4-6, 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan träffar

Läs- och skrivutveckling med sakprosa och grammatik i fokus. För lärare i F-3 och 4-6, 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan träffar

Stockholms universitet

Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs F-3, 15 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs 4-6, 30 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Språkstruktur och språkanalys, 6 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar (examination på campus)

Engelska i klassrummet för förskoleklass och årskurs 1-3, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Engelsk språkteori och språkfärdighet för grundlärarprogrammet F-3, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar (examination på campus)

Engelska I för årskurs 4-6, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Engelska II för årskurs 4-6, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Musikdidaktik I, inriktning mot Fritidshem och årskurs F-6, 15 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med fysiska träffar

Musikdidaktik II, inriktning mot Fritidshem och årskurs F-6, 15 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med fysiska träffar

Utforskande och undersökande arbetssätt i naturvetenskaplig undervisning, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Lärande för hållbar utveckling i naturvetenskaplig undervisning i grundskolans förskoleklass och åk 1-6, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematik och didaktik F-3, 3: Att ge alla tillgång till matematikens värld, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematik och didaktik F-3, 4: Att främja matematiskt tänkande, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematik och didaktik 4-6, 3: Att ge alla tillgång till matematikens värld, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematik och didaktik 4-6, 4: Att främja matematiskt tänkande, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

UVKSkola i förändring. Historiska och sociologiska perspektiv på utbildning, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

UVKSociala relationer i skolan, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Linköpings universitet

Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Barnlitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot F-3, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Barn- och ungdomslitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot 4-6, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematik för grundlärare F-3, 15 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med fysiska träffar

Matematik för grundlärare 4-6, 15 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med fysiska träffar

Malmö universitet

SO för lärare åk 1-6 II, 15 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Svenska för lärare åk 1-6 I, 15 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 4 fysiska träffar

Musik och lärande: Musik i skola och samhälle, 15 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Helfart | Undervisningsform: Distans med 1 campusvecka (4 dagar)

Bild för lärare I, 30 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 2 fysiska träffar

Stockholms universitet

Lära i och om fritidshem, 15 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med tre fysiska träffar

Musikdidaktik I, inriktning mot Fritidshem och årskurs F-6, 15 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med fysiska träffar

Musikdidaktik II, inriktning mot Fritidshem och årskurs F-6, 15 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med fysiska träffar

UVKSociala relationer i skolan, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Linköpings universitet

UVKFritidshemmet och skolans samhälleliga roll och uppdrag, 15 hp

Studieort: Norrköping | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans med fyra fysiska träffar

Fritidspedagogik i fritidshem 2, 15 hp

Studieort: Norrköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Malmö universitet

Musik och lärande: Musik i skola och samhälle, 15 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Helfart | Undervisningsform: Distans med 1 campusvecka (4 dagar)

Umeå universitet

Franska C, Språkdidaktik i teori och praktik, 15 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan träffar

Tyska C, Språkdidaktik i teori och praktik, 15 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan träffar

Spanska C, Språkdidaktik i teori och praktik, 15 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan träffar

Stockholms universitet

UVKSkola i förändring. Historiska och sociologiska perspektiv på utbildning, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

UVKSociala relationer i skolan, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Linköpings universitet

UVKSkolans samhällsuppdrag och organisation – ämneslärare, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med fysiska träffar

UVKKunskap och lärande med fokus på didaktiska processer – ämneslärare, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med fysiska träffar

Malmö universitet

Teknik för ämneslärare: Grundkurs, 15 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med fysiska träffar

Grundläggande analys för ämneslärare (matematik), 15 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 2 fysiska träffar

Bild för lärare I, 30 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 2 fysiska träffar

Stockholms universitet

Didaktisk översiktskurs för yrkeslärare, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

UVKSociala relationer i skolan, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar