Kurser via Fler vägar in

Fler vägar in arbetar med att utveckla kortare kurser med flexibelt upplägg som ska främja tillträde till lärarprogram, exempelvis VAL (vidareutbildning av lärare), KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) och ULV (utländska lärares vidareutbildning). Kurserna vänder sig också till dig som kanske känner dig ovan vid akademiska studier och vill börja studera korta, fristående kurser med relevans för en framtida lärar- eller förskollärarexamen.

På denna sida listar vi kurser som har utvecklats via projektet Fler vägar in. Det kan vara kurser i ett ämne, ämnesområde eller inom ramen för den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) som är en obligatorisk del i all lärarutbildning. Kurser inom UVK syftar till att ge en gemensam kunskapsbas inom flera centrala områden såsom skolväsendets historia, pedagogiskt ledarskap, läroplansteori och specialpedagogik. UVK-kurser är uppmärkta med symbolen UVK

Om du inte hittar just den kurs eller det ämne du är intresserad av att läsa finns det fler kurser på antagning.se. Behöver du vägledning kring vilka kurser du kan studera för att på sikt nå en förskollärar- eller lärarexamen, ta kontakt med oss via kontaktformuläret.

Fler vägar in drivs på sju lärosäten, men vi samarbetar med nästan alla lärosäten som har lärarutbildningar. Det innebär att även kurser som utvecklas hos våra samarbetslärosäten kan komma att annonseras på denna sida.

Kurser våren 2023*

* Listan uppdateras löpande fram till ansökningsstart 15 september.

Stockholms universitet

Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer, 16 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med träffar

Malmö universitet

SO för lärare åk 1-6 II, 15 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans kvällstid utan fysiska träffar

Svenska för lärare åk 1-6 I, 15 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans dagtid, 3-4 fysiska träffar

Musik och lärande: Musik i skola och samhälle, 15 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Helfart | Undervisningsform: Distans dagtid, en veckas campusträff

Bild för lärare I, 30 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans kvällstid utan fysiska träffar

Bild för lärare II, 15 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans kvällstid utan fysiska träffar

Linköpings universitet

Barnlitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot F-3, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Barn- och ungdomslitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot 4-6, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematik för grundlärare F-3, 15 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematik för grundlärare 4-6, 15 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Geografi årskurs 4-6, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Samhällskunskap årskurs 4-6, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Umeå universitet

Läs- och skrivutveckling med berättandet i fokus. För lärare i F-3 och 4-6, 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan träffar

Läs- och skrivutveckling med sakprosa och grammatik i fokus. För lärare i F-3 och 4-6, 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan träffar

Stockholms universitet

Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs F-3, 15 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs 4-6, 30 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Engelska i klassrummet för förskoleklass och årskurs 1-3, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Engelsk språkteori och språkfärdighet för grundlärarprogrammet F-3, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med en fysisk träff

Engelska I för årskurs 4-6, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Engelska II för årskurs 4-6, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Utforskande och undersökande arbetssätt i naturvetenskaplig undervisning, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Lärande för hållbar utveckling i naturvetenskaplig undervisning i grundskolans förskoleklass och åk 1-6, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematik och didaktik F-3, 3: Att ge alla tillgång till matematikens värld, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematik och didaktik F-3, 4: Att främja matematiskt tänkande, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematik och didaktik 4-6, 3: Att ge alla tillgång till matematikens värld, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematik och didaktik 4-6, 4: Att främja matematiskt tänkande, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

UVKSkola i förändring. Historiska och sociologiska perspektiv på utbildning, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

UVKSociala relationer i skolan, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Malmö universitet

Musik och lärande: Musik i skola och samhälle, 15 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Helfart | Undervisningsform: Distans dagtid, en veckas campusträff

Bild för lärare I, 30 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans kvällstid utan fysiska träffar

Bild för lärare II, 15 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans kvällstid utan fysiska träffar

Linköpings universitet

Fritidspedagogik i fritidshem 2, 15 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Stockholms universitet

Lära i och om fritidshem, 15 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

UVKSociala relationer i skolan, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Umeå universitet

UVKUtbildningens villkor och samhälleliga funktion, 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

Franska C, Språkdidaktik i teori och praktik, 15 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Tyska C, Språkdidaktik i teori och praktik, 15 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Spanska C, Språkdidaktik i teori och praktik, 15 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Malmö universitet

Teknik för ämneslärare: Teknik i vår omgivning, 15 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Campus eftermiddag

Teknik för ämneslärare: Perspektiv på teknik, 15 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Helfart | Undervisningsform: Campus dagtid

Grundläggande analys för ämneslärare, 15 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff (2 dagar)

Diskret matematik för ämneslärare, 7,5 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff (1 dag)

Bild för lärare I, 30 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans kvällstid utan fysiska träffar

Bild för lärare II, 15 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans kvällstid utan fysiska träffar

Linköpings universitet

UVKSkolans samhällsuppdrag och organisation – ämneslärare, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med fysiska träffar

UVKKunskap och lärande med fokus på didaktiska processer – ämneslärare, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med fysiska träffar

Stockholms universitet

UVKSkola i förändring. Historiska och sociologiska perspektiv på utbildning, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

UVKSociala relationer i skolan, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Stockholms universitet

UVKSociala relationer i skolan, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Kurser hösten 2022

Umeå universitet

Barns språkutveckling (förskola, åk F-3), 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Läs- och skrivinlärning (förskola, åk F-3, 4-6), 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Högskolan Dalarna

Bild och berättande i förskolan, 7,5 hp

Studieort: Falun | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans med fysiska träffar

Omsorg, relationer, yrkesetik och barns rättigheter i förskolan, 7,5 hp

Studieort: Falun | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

UVKDidaktik och ledarskap i förskolan, 7,5 hp

Studieort: Falun | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Stockholms universitet

Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer, 16 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med träffar

Göteborgs universitet

Barns språk-, läs- och skrivutveckling, digitala miljöer och verktyg för förskollärare, 15 hp

Studieort: Ortsoberoende | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematikdidaktik, kreativa miljöer med analoga och digitala verktyg för förskollärare, 15 hp

Studieort: Ortsoberoende | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Linköpings universitet

Perspektiv på språk med inriktning mot F-3, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans

Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans

Matematikdidaktik åk F-3, 15 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans

Perspektiv på språk med inriktning mot 4-6, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans

Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans

Matematikdidaktik åk 4-6, 15 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans

Historia åk 4-6, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans

Religion åk 4-6, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans

Malmö universitet

Musik och Lärande: Musik som kunskapsform, 15 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Helfart | Undervisningsform: Distans med fysiska träffar under v. 44

SO för lärare i grundskolans åk 1-6, I, 15 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Svenska för lärare årskurs 1-6, II, 15 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Blandad campus/distans

Umeå universitet

UVKUtbildningens villkor och samhälleliga funktion, 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

Barns språkutveckling (förskola, åk F-3), 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Läs- och skrivinlärning (förskola, åk F-3, 4-6), 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Läsa och skriva i alla ämnen (åk 4–6), 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Mälardalens universitet

Matematik med didaktik för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6, del 2, 15 hp

Studieort: Eskilstuna | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans med 5 fysiska träffar

Stockholms universitet

Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs F-3, 15 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs 4-6, 30 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Engelska i klassrummet för förskoleklass och årskurs 1-3, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Engelska I för årskurs 4-6, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Engelska II för årskurs 4-6, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Engelskspråkig barn- och ungdomslitteratur för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans

Musikdidaktik II, inriktning mot Fritidshem och årskurs F-6, 15 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med fysiska träffar

Bilddidaktik för årskurs F-6, 30 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Den uppfinningsrika människan – Teknikämnets innehåll och undervisning i grundskolans förskoleklass och årskurs 1-6, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Kommunikation och lärande i naturvetenskaplig undervisning i grundskolans förskoleklass och årskurs 1-6, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematik och didaktik F-3 I: Elevperspektivet, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematik och didaktik 4-6 I: Elevperspektivet, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematik och didaktik F-3, 2: Matematikens processer, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Matematik och didaktik 4-6, 2: Matematikens processer, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

UVKSkola i förändring. Historiska och sociologiska perspektiv på utbildning, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

UVKSociala relationer i skolan, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Malmö universitet

Musik och Lärande: Musik som kunskapsform, 15 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Helfart | Undervisningsform: Distans med fysiska träffar under v. 44

Stockholms universitet

Lära i och om fritidshem, 15 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med fysiska träffar

Musikdidaktik II, inriktning mot Fritidshem och årskurs F-6, 15 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med fysiska träffar

Bilddidaktik för årskurs F-6, 30 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

UVKSociala relationer i skolan, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Linköpings universitet

UVKSkolans samhällsuppdrag och organisation – ämneslärare, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 5 träffar

UVKKunskap och lärande med fokus på didaktiska processer ämneslärare, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 4 träffar

Malmö universitet

Teknik för ämneslärare: Digital teknik, 15 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Blandad campus/distans

Linjär algebra för ämneslärare, 7,5 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

Fördjupad analys för ämneslärare, 15 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med en 2-dagarsträff på campus

Karlstads universitet

UVKSkola som system och idé – FVI, 15 hp

Studieort: Karlstad | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 3 fysiska träffar

Geografi med didaktisk inriktning 1: Geografen och världen, 7,5 hp

Studieort: Karlstad | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans

Geografi med didaktisk inriktning 2: Att beskriva världen, 7,5 hp

Studieort: Karlstad | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans

Geografi med didaktisk inriktning 3: Naturgeografi, geologi samt väder och klimat, 7,5 hp

Studieort: Karlstad | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans

Geografi med didaktisk inriktning 4: Kulturgeografi – platser, människor och samhällen, 7,5 hp

Studieort: Karlstad | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans

Umeå universitet

UVKUtbildningens villkor och samhälleliga funktion, 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

Högskolan Dalarna

UVKSkolans samhällsuppdrag, 7,5 hp

Studieort: Falun | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Stockholms universitet

UVKSkola i förändring. Historiska och sociologiska perspektiv på utbildning, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

UVKSociala relationer i skolan, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Karlstads universitet

UVKSkola som system och idé del I – yrkeslärare FVI, 7,5 hp

Studieort: Karlstad | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans

UVKSkola som system och idé del II – yrkeslärare FVI, 7,5 hp

Studieort: Karlstad | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans

Stockholms universitet

UVKDidaktisk översiktskurs för yrkeslärare, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans

UVKSociala relationer i skolan, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar