Kurser sommar 2019

Högskolan Dalarna: Floristik och faunistik i Dalarna, 7,5 hp

Högskolan Dalarna: Teknik för grundlärare årskurs 1-6, 7,5 hp

Stockholms universitet: Naturkunskap för gymnasielärare – fysik, 15 hp

Kurser hösten 2019

Karlstads universitet: Matematik för lärare: Självständigt arbete, 15 hp