Kurser genom Fler vägar in

Fler vägar in arbetar med att utveckla kortare kurser med flexibelt upplägg som ska främja tillträde till lärarutbildningar, exempelvis VAL (vidareutbildning av lärare) och KPU (kompletterande pedagogisk utbildning). Kurserna kan vara helt nyutvecklade eller redan befintliga men med nya och flexibla upplägg.

Fler vägar in drivs på sju lärosäten, men vi samarbetar med nästan alla lärosäten som har lärarutbildningar. Det innebär att även kurser som utvecklas hos våra samarbetslärosäten kan komma att annonseras på denna sida.

Kurser våren 2020

Linköpings universitet

Utbildningsvetenskaplig kärna: Fritidshemmet och skolans samhälleliga roll och uppdrag, 15 hp

Utbildningsvetenskaplig kärna: Förskolans samhälleliga roll och uppdrag, 15 hp

Skolans uppdrag och kunskap om bedömning – gymnasieskolans yrkesprogram, 15 hp

Skolans samhällsuppdrag och organisation – ämneslärare, 7,5 hp

Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer – ämneslärare, 7,5 hp

Fler kurser är under utveckling och kommer att finnas sökbara inför hösten 2020!