Kurser via Fler vägar in

Fler vägar in arbetar med att utveckla kortare kurser med flexibelt upplägg som ska främja tillträde till lärarprogram, exempelvis VAL (vidareutbildning av lärare), KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) och ULV (utländska lärares vidareutbildning). Kurserna vänder sig också till dig som kanske känner dig ovan vid akademiska studier och vill börja studera korta, fristående kurser med relevans för en framtida lärar- eller förskollärarexamen.

På denna sida listar vi kurser som har utvecklats via projektet Fler vägar in. Det kan vara kurser i ett ämne, ämnesområde eller inom ramen för den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) som är en obligatorisk del i all lärarutbildning. Kurser inom UVK syftar till att ge en gemensam kunskapsbas inom flera centrala områden såsom skolväsendets historia, pedagogiskt ledarskap, läroplansteori och specialpedagogik. UVK-kurser är uppmärkta med symbolen UVK

Om du inte hittar just den kurs eller det ämne du är intresserad av att läsa finns det fler kurser på antagning.se. Behöver du vägledning kring vilka kurser du kan studera för att nå en förskollärar- eller lärarexamen, ta kontakt med oss via kontaktformuläret.

Fler vägar in drivs på sju lärosäten, men vi samarbetar med nästan alla lärosäten som har lärarutbildningar. Det innebär att även kurser som utvecklas hos våra samarbetslärosäten kan komma att annonseras på denna sida.

Kurser hösten 2020

Umeå universitet

Barns språkutveckling, 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Läs- och skrivinlärning, 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

Stockholms universitet

UVKSkola i förändring. Historiska och sociologiska perspektiv på utbildning, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Linköpings universitet

Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 2 fysiska träffar

Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 2 fysiska träffar

Perspektiv på språk med inriktning mot F-3, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 2 fysiska träffar

Perspektiv på språk med inriktning mot 4-6, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 2 fysiska träffar

Matematikdidaktik åk F-3, 15 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 5 fysiska träffar

Matematikdidaktik åk 4-6, 15 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 5 fysiska träffar

Mälardalens Högskola

Matematik med didaktik för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6, del 1, 15 hp

Studieort: Eskilstuna | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans med 9 fysiska träffar

Umeå universitet

Barns språkutveckling, 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Läs- och skrivinlärning, 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

Stockholms universitet

Lära i och om fritidshem, 15 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 3 fysiska träffar á 2 dagar

Stockholms universitet

UVKSkola i förändring. Historiska och sociologiska perspektiv på utbildning, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Linköpings universitet

UVKSkolans samhällsuppdrag och organisation – ämneslärare, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 6 fysiska träffar

UVKKunskap och lärande med fokus på didaktiska processer – ämneslärare, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 4 fysiska träffar

Högskolan Dalarna

Flerspråkighet och andraspråksutveckling, 7,5 hp

Studieort: Falun | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 4 träffar online

Svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp

Studieort: Falun | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 5 träffar online

Skriftspråksutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 7,5 hp

Studieort: Falun | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 5 träffar online

Sociolingvistik i ett flerspråkigt perspektiv, 7,5 hp

Studieort: Falun | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 5 träffar online

Stockholms universitet

Didaktisk översiktskurs för yrkeslärare, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

Karlstads universitet

Kurser våren 2021

Stockholms universitet

Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer, 16 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 5 träffar

Karlstads universitet

Nyfiken på förskola och skola, 7,5 hp

Studieort: Karlstad | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan träffar

Stockholms universitet

UVKSkola i förändring. Historiska och sociologiska perspektiv på utbildning, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

UVKSociala relationer i skolan, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 3 träffar

Utforskande och undersökande arbetssätt i naturvetenskaplig undervisning, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan träffar

Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs F-3, 15 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan träffar

Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs 4-6, 30 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan träffar

Engelska i klassrummet för förskoleklass och årskurs 1-3, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan träffar

Engelsk språkfärdighet och språkteori för förskoleklass, årskurs 1-3 och 4-6, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan träffar

Engelska I för årskurs 4-6, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan träffar

Karlstads universitet

Nyfiken på förskola och skola, 7,5 hp

Studieort: Karlstad | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan träffar

Linköpings universitet

Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 2 träffar

Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 2 träffar

Barnlitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot F-3, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 2 träffar

Barn- och ungdomslitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot 4-6, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 2 träffar

Matematik för grundlärare F-3, 15 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 5 träffar

Matematik för grundlärare 4-6, 15 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 5 träffar

Högskolan Dalarna

Svenska 1: Språklig variation, barns språkutveckling samt barn- och ungdomslitteratur, 15 hp

Studieort: Falun | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med webbträffar

Svenska 2: Läs- och skrivutveckling och läs- och skrivundervisning, 15 hp

Studieort: Falun | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med webbträffar

Svenska: Text, kommunikation och lärande i en mångkulturell skola, 15 hp

Studieort: Falun | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med webbträffar

Umeå universitet

Läs- och skrivutveckling med berättandet i fokus. För lärare i F-3 och 4-6, 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan träffar

Läs- och skrivutveckling med sakprosa och grammatik i fokus. För lärare i F-3 och 4-6, 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan träffar

Stockholms universitet

UVKSociala relationer i skolan, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 3 träffar

Lära i och om fritidshem, 15 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 3 fysiska träffar á 2 dagar

Linköpings universitet

UVKFritidshemmet och skolans samhälleliga roll och uppdrag, 15 hp

Studieort: Norrköping | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans med 4 träffar

Stockholms universitet

UVKSkola i förändring. Historiska och sociologiska perspektiv på utbildning, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

UVKSociala relationer i skolan, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 3 träffar

Linköpings universitet

UVKSkolans samhällsuppdrag och organisation – ämneslärare, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 6 träffar

UVKKunskap och lärande med fokus på didaktiska processer – ämneslärare, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 4 träffar

Umeå universitet

Tyska C, Språkdidaktik i teori och praktik, 15 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan träffar

Spanska C, Språkdidaktik i teori och praktik, 15 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan träffar

Malmö universitet

Teknik för ämneslärare: Grundkurs, 15 hp

Studieort: Malmö | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Fyra träffar á 2 dagar

Mälardalens Högskola

Geometri, 7,5 hp

Studieort: Västerås | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans med 1 träff

Engelska i ett kontrastivt perspektiv, 7,5 hp

Studieort: Västerås | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 träff

Göteborgs universitet

Litteraturens genrer, 7,5 hp

Studieort: Ortsoberoende | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan träffar

Berättande i mediesamhället, 7,5 hp

Studieort: Ortsoberoende | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan träffar

Karlstads universitet

UVKSkola som system och idé del 1 – yrkeslärare FVI, 7,5 hp

Studieort: Karlstad | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans med 2 träffar

UVKSkola som system och idé del 2 – yrkeslärare FVI, 7,5 hp

Studieort: Karlstad | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans med 2 träffar

Stockholms universitet

UVKSociala relationer i skolan, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 3 träffar

Didaktisk översiktskurs för yrkeslärare, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 träff

Linköpings universitet

UVKSkolans uppdrag och kunskap om bedömning – gymnasieskolans yrkesprogram, 15 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans med 10 träffar

Kurser hösten 2021*

Umeå universitet

Barns språkutveckling (förskola, åk F-3), 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Läs- och skrivinlärning (förskola, åk F-3, 4-6), 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans, prel. utan fysiska träffar

UVKUtbildningens villkor och samhälleliga funktion, 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

UVKUppdrag, ledarskap och undervisning, 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

Umeå universitet

UVKUtbildningens villkor och samhälleliga funktion, 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

UVKUppdrag, ledarskap och undervisning, 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

Barns språkutveckling (förskola, åk F-3), 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Läs- och skrivinlärning (förskola, åk F-3, 4-6), 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans, prel. utan fysiska träffar

Läs- och skriv i alla ämnen, tematiskt arbete, nordiska språk (åk 4–6), 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans, prel. utan fysiska träffar

Umeå universitet

UVKUtbildningens villkor och samhälleliga funktion, 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

UVKUppdrag, ledarskap och undervisning, 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

Karlstads universitet

UVKSkola som system och idé – ämneslärare, 15 hp

Studieort: Karlstad | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans, prel. med 3 fysiska träffar

Religion och undervisning, 7,5 hp

Studieort: Karlstad | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans

Geografi med didaktisk inriktning 1, 7,5 hp

Studieort: Karlstad | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans

Geografi med didaktisk inriktning 2, 7,5 hp

Studieort: Karlstad | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans

Umeå universitet

UVKUtbildningens villkor och samhälleliga funktion, 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

UVKUppdrag, ledarskap och undervisning, 7,5 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

Karlstads universitet

UVKSkola som system och idé del 1 – yrkeslärare FVI, 7,5 hp

Studieort: Karlstad | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans, prel. med 3 fysiska träffar

UVKSkola som system och idé del 2 – yrkeslärare FVI, 7,5 hp

Studieort: Karlstad | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans, prel. med 3 fysiska träffar

* Uppdateras löpande med kurser och länkar till lärosätenas kurssidor