Kurser genom Fler vägar in

Fler vägar in arbetar med att utveckla kortare kurser med flexibelt upplägg som ska främja tillträde till lärarutbildningar, exempelvis VAL (vidareutbildning av lärare) och KPU (kompletterande pedagogisk utbildning). Kurserna kan vara helt nyutvecklade eller redan befintliga men med nya och flexibla upplägg.

Fler vägar in drivs på sju lärosäten, men vi samarbetar med nästan alla lärosäten som har lärarutbildningar. Det innebär att även kurser som utvecklas hos våra samarbetslärosäten kan komma att annonseras på denna sida.

Kurser våren 2020

Linköpings universitet

Utbildningsvetenskaplig kärna: Förskolans samhälleliga roll och uppdrag, 15 hp

Studieort: Norrköping | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans med 4 fysiska träffar

Umeå universitet

Matematik 1 för lärande och undervisning för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6, 15 hp

Studieort: Umeå | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 3 fysiska träffar

Linköpings universitet

Utbildningsvetenskaplig kärna: Fritidshemmet och skolans samhälleliga roll och uppdrag, 15 hp

Studieort: Norrköping | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans med 4 fysiska träffar

Linköpings universitet

Skolans samhällsuppdrag och organisation – ämneslärare, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 6 fysiska träffar

Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer – ämneslärare, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 4 fysiska träffar

Göteborgs universitet

Slöjdämnet och digitala verktyg, 7,5 hp

Studieort: Göteborg | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans med 3 fysiska träffar

Fysik med didaktiskt perspektiv B, distans, 15 hp

Studieort: Ortsoberoende | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Fysik med didaktiskt perspektiv C, distans, 15 hp

Studieort: Ortsoberoende | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Mälardalens högskola

Engelska i ett kontrastivt perspektiv, 7,5 hp

Studieort: Västerås | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

Linköpings universitet

Skolans uppdrag och kunskap om bedömning – gymnasieskolans yrkesprogram, 15 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans med 10 fysiska träffar

Kurser hösten 2020

Stockholms universitet

Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer, 16 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med träffar

Stockholms universitet

Samhällsorienterande ämnen årskurs F-3, 15 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Preliminärt halvfart | Undervisningsform: Distans med träffar

Samhällsorienterande ämnen årskurs 4-6, 30 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med träffar

UVK: Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med träffar

UVK: Sociala relationer i skolan, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med träffar

Stockholms universitet

Lära i och om fritidshem, 15 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med träffar

UVK: Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med träffar

UVK: Sociala relationer i skolan, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med träffar

Stockholms universitet

UVK: Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med träffar

UVK: Sociala relationer i skolan, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med träffar

Stockholms universitet

Yrkesdidaktisk översiktskurs, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Preliminärt halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

UVK: Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med träffar

UVK: Sociala relationer i skolan, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med träffar

Fler kurser är under utveckling och kommer att finnas sökbara inför hösten 2020!