Kurser genom Fler vägar in

Fler vägar in arbetar med att utveckla kortare kurser med flexibelt upplägg som ska främja tillträde till lärarutbildningar, exempelvis VAL (vidareutbildning av lärare) och KPU (kompletterande pedagogisk utbildning). Kurserna kan vara helt nyutvecklade eller redan befintliga men med nya och flexibla upplägg.

Fler vägar in drivs på sju lärosäten, men vi samarbetar med nästan alla lärosäten som har lärarutbildningar. Det innebär att även kurser som utvecklas hos våra samarbetslärosäten kan komma att annonseras på denna sida.

Kurser sommar 2019

Högskolan Dalarna: Floristik och faunistik i Dalarna, 7,5 hp

Högskolan Dalarna: Teknik för grundlärare årskurs 1-6, 7,5 hp

Stockholms universitet: Naturkunskap för gymnasielärare – fysik, 15 hp

Kurser hösten 2019

Karlstads universitet: Matematik för lärare: Självständigt arbete, 15 hp