Kurser sommar 2019

Stockholms universitet: Naturkunskap för gymnasielärare – fysik, 15 hp

Kurser hösten 2019

Karlstads universitet: Matematik för lärare: Självständigt arbete, 15 hp