Kurser genom Fler vägar in

Fler vägar in arbetar med att utveckla kortare kurser med flexibelt upplägg som ska främja tillträde till lärarprogram, exempelvis VAL (vidareutbildning av lärare), KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) och ULV (utländska lärares vidareutbildning).

Kurserna vänder sig också till dig som är ovan vid akademiska studier och vill börja studera korta, fristående kurser på deltid som helt eller delvis kan tillgodoräknas i ett förskollärar- eller lärarprogram.

På denna sida listar vi kurser som har utvecklats genom Fler vägar in. Det kan exempelvis vara kurser i ett ämne eller inom ramen för den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) som är en obligatorisk del i all lärarutbildning. Kurser inom UVK syftar till att ge en gemensam kunskapsbas inom flera centrala områden såsom skolväsendets historia, pedagogiskt ledarskap, läroplansteori och specialpedagogik. Sådana kurser är uppmärkta med symbolen UVK

Om du inte hittar just den kurs eller det ämne du är intresserad av att läsa finns det fler kurser på antagning.se. Behöver du vägledning kring vilka kurser du kan studera för att nå en förskollärar- eller lärarexamen, ta kontakt med oss via kontaktformuläret.

Fler vägar in drivs på sju lärosäten, men vi samarbetar med nästan alla lärosäten som har lärarutbildningar. Det innebär att även kurser som utvecklas hos våra samarbetslärosäten kan komma att annonseras på denna sida.

Kurser sommaren 2020

Stockholms universitet

UVKSpecialpedagogiska utmaningar i en skola för alla, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 3 fysiska träffar

Umeå universitet

Ett flerspråkighetsperspektiv på läs- och skrivinlärning i förskoleklass och grundskolans tidiga år, 7,5 hp

Studieort: Flexibel | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans utan fysiska träffar

Stockholms universitet

UVKSpecialpedagogiska utmaningar i en skola för alla, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 3 fysiska träffar

Stockholms universitet

UVKSpecialpedagogiska utmaningar i en skola för alla, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 3 fysiska träffar

Naturkunskap för gymnasielärare – fysik, 15 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Helfart | Undervisningsform: Distans med 2 fysiska träffar

Stockholms universitet

UVKSpecialpedagogiska utmaningar i en skola för alla, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 3 fysiska träffar

Kurser hösten 2020

Stockholms universitet

UVKSkola i förändring – Historiska och sociologiska perspektiv på utbildning, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med träffar

Linköpings universitet

Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 2 fysiska träffar

Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 2 fysiska träffar

Perspektiv på språk med inriktning mot F-3, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 2 fysiska träffar

Perspektiv på språk med inriktning mot 4-6, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 2 fysiska träffar

Stockholms universitet

Lära i och om fritidshem, 15 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 3 fysiska träffar á 2 dagar

Linköpings universitet

UVKSkolans samhällsuppdrag och organisation – ämneslärare, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 6 fysiska träffar

UVKKunskap och lärande med fokus på didaktiska processer – ämneslärare, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 4 fysiska träffar

Stockholms universitet

UVKSkola i förändring – Historiska och sociologiska perspektiv på utbildning, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med träffar

Stockholms universitet

Didaktik i yrkesutbildning, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Preliminärt halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff

Kurser våren 2021

Stockholms universitet

Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer, 16 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med träffar

Linköpings universitet

UVKFörskolans samhälleliga roll och uppdrag, 15 hp

Studieort: Norrköping | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans med 4 fysiska träffar

Stockholms universitet

UVKSociala relationer i skolan, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med träffar

Bild för grundskolan åk 1-6, 30 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med träffar

Musik för grundskolan åk 1-6, 30 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med träffar

Engelska åk F-3, 15 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med träffar

Engelska åk 4-6, 30 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med träffar

Matematik och matematikdidaktik åk F-3, 30 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med träffar

Matematik och matematikdidaktik åk 4-6, 30 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med träffar

Naturvetenskap/teknik och naturvetenskapsämnenas/teknikdidaktik åk F-3, 15 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med träffar

Naturvetenskap/teknik och naturvetenskapsämnenas/teknikdidaktik åk 4-6, 30 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med träffar

Samhällsorienterande ämnen åk F-3, 15 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Preliminärt halvfart | Undervisningsform: Distans med träffar

Samhällsorienterande ämnen åk 4-6, 30 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med träffar

Linköpings universitet

Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 2 fysiska träffar

Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 2 fysiska träffar

Barnlitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot F-3, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 2 fysiska träffar

Barn- och ungdomslitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot 4-6, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 2 fysiska träffar

Matematik för grundlärare F-3, 15 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 5 fysiska träffar

Matematik för grundlärare 4-6, 15 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 5 fysiska träffar

Stockholms universitet

UVKSociala relationer i skolan, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med träffar

Linköpings universitet

UVKFritidshemmet och skolans samhälleliga roll och uppdrag, 15 hp

Studieort: Norrköping | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans med 4 fysiska träffar

Stockholms universitet

UVKSociala relationer i skolan, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med träffar

Språkdidaktik för ämneslärare i språk, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med träffar

Linköpings universitet

UVKSkolans samhällsuppdrag och organisation – ämneslärare, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 6 fysiska träffar

UVKKunskap och lärande med fokus på didaktiska processer – ämneslärare, 7,5 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med 4 fysiska träffar

Stockholms universitet

UVKSociala relationer i skolan, 7,5 hp

Studieort: Stockholm | Studietakt: Halvfart | Undervisningsform: Distans med träffar

Linköpings universitet

UVKSkolans uppdrag och kunskap om bedömning – gymnasieskolans yrkesprogram, 15 hp

Studieort: Linköping | Studietakt: Kvartsfart | Undervisningsform: Distans med 8 fysiska träffar