Vanliga frågor om Fler vägar in

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om Fler vägar in.

Kurser via Fler vägar in

Fler vägar in är inte ett lärarprogram som går att ansöka till, utan ett projekt som utvecklar fristående kurser med relevans för läraryrket. Dessa kommer att kunna sökas via antagning.se, precis som vilka andra kurser som helst.
Kurserna kräver att du uppfyller kravet om grundläggande behörighet (antagning.se/behörighet), och i vissa fall särskild behörighet. Vilka krav som gäller för respektive kurs kan du läsa om på antagning.se eller ansvarigt lärosätes hemsida.
Det beror på. Kurserna kräver att du uppfyller kravet om grundläggande behörighet (antagning.se/behörighet), och i vissa fall särskild behörighet. Det är möjligt att uppnå dessa behörigheter genom reell kompetens, dvs. dina samlade erfarenheter från utbildning, arbete eller andra aktiviteter som ställt krav på dina förmågor. Vilka behörighetskrav som gäller för respektive kurs och hur du kan få din reella kompetens bedömd kan du läsa om på ansvarigt lärosätes hemsida. Rutinerna för prövning av reell kompetens kan skilja sig åt mellan lärosäten, men en gemensam förutsättning är att du har sökt till en eller flera kurser.
Utvecklingen av kurser sker löpande och annonseras på lärarutbildning.nu/kurser. Det kan exempelvis vara kurser i utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) eller i ett visst skolämne. Kurser inom UVK syftar till att ge en gemensam kunskapsbas inom flera centrala områden såsom skolväsendets historia, pedagogiskt ledarskap, läroplansteori och specialpedagogik.
Antalet kursplatser kan variera stort. Det beror ofta på vilket lärosäte som håller kursen, poängomfattning och upplägg på kursen (ex. antal träffar) samt vilka målgrupper den riktar sig till. Ibland skriver lärosätena ut på sina lokala webbsidor hur många kursplatser som finns, men det är inget som i nuläget kommer framgå i detalj på lärarutbildning.nu. I nuläget finns det kurser på lärarutbildning.nu/kurser som har allt mellan 10–90 kursplatser. De allra flesta har dock någonstans mellan 30–40 kursplatser.
Eftersom många kurser är helt nya är det svårt att säga om det är lätt eller svårt att antas. Antagningsstatistik på kurserna blir dock tillgängligt via https://statistik.uhr.se/ i efterhand, vilket kan användas som vägledning inför framtida ansökningsomgångar.
Många lärosäten är på gång med kursutveckling men det kan ibland ta tid att gå från idé till färdig kurs. Alla Fler vägar in-lärosäten samt i vissa fall andra samarbetslärosäten har kurser under utveckling och dessa läggs upp på lärarutbildning.nu/kurser så snart det är möjligt. Vissa lärosäten kommer kunna erbjuda fler kurser än andra – det beror ofta på lokala förutsättningar. Om du inte hittar just den kurs eller det ämne du är intresserad av att läsa finns det fler kurser på antagning.se. Behöver du vägledning kring vilka kurser du kan studera för att nå en förskollärar- eller lärarexamen, ta kontakt med oss via kontaktformuläret.
Vi rekommenderar dig att läsa en introducerande kurs inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK). I nuläget är det ett begränsat antal lärosäten som erbjuder fristående kurser i UVK, men vi arbetar för att fler ska kunna göra det framöver.
Ja! Flera av de kurser som utvecklas inom projektet kommer vara av introducerande karaktär, det vill säga kurser som normalt sett brukar läsas i början av en lärarutbildning.

Validering och tillgodoräknande

I nuläget erbjuds inga möjligheter till validering genom Fler vägar in. Projektet arbetar däremot med vidareutveckling av metoder som syftar till att förbättra lärosätenas förmågor att validera tidigare arbetserfarenheter eller studier.
Vår ambition är att kurserna helt eller delvis ska kunna gå att tillgodoräkna sig i en lärarutbildning, men det är ytterst upp till varje enskilt lärosäte att fatta beslut om tillgodoräknanden av tidigare studier och erfarenheter. Det går därför inte att garantera att alla kurser som tas fram genom Fler vägar in kommer att kunna användas för tillgodoräknanden i alla lärarutbildningar vid samtliga lärosäten.

Behörighet till KPU, VAL & ULV

Ja, det kan det vara. Det beror dock på vilka tidigare studier du har med dig och vad du behöver komplettera med för att kunna antas till KPU, VAL eller ULV. Kontakta oss gärna via kontaktformuläret på lärarutbildning.nu så att vi närmare kan undersöka just dina möjligheter.
Det beror på vilka kurser som saknas för att du ska kunna slutföra din utbildning. Det är inte säkert att kurserna du behöver läsa finns genom Fler vägar in. Kontakta oss gärna via kontaktformuläret på lärarutbildning.nu för att närmare undersöka just dina möjligheter.

Fler behörigheter efter examen

För att utöka din behörighet hänvisas du till kompletterande ämnesstudier på egen hand. Det är möjligt att vissa kurser som tas fram genom Fler vägar in kan vara användbara för att utöka den behörighet du önskar, men det skulle lika gärna kunna ske genom att läsa andra kurser som inte har tagits fram genom just det här projektet. Om du är anställd som lärare kan din huvudman bevilja dig att studera kurser framtagna inom Lärarlyftet. Vi rekommenderar dig att kontakta en studievägledare vid det eller de lärosäten där du kan tänka dig att studera för att närmare undersöka dina alternativ. Notera också att det är Skolverket och inte lärosätena som beslutar om utökad behörighet. Skolverket har en poängtabell för utökad behörighet som kan användas för vägledning.
För behörighet i fler ämnen än de som ingår i din individuella studieplan hänvisas du till kompletterande ämnesstudier på egen hand, oavsett om kurserna har tagits fram genom Fler vägar in eller inte. Kontakta din handläggare om du har frågor kring din individuella studieplan inom VAL eller ULV. Skolverket har en poängtabell för utökad behörighet som kan användas för vägledning.
För behörighet i fler ämnen än de som är tänkta att ingå i din examen hänvisas du till kompletterande ämnesstudier på egen hand, oavsett om kurserna har tagits fram genom Fler vägar in eller inte. Skolverket har en poängtabell för utökad behörighet som kan användas för vägledning.

Allmän vägledning

Ja, det är möjligt. Kontakta oss via kontaktformuläret på lärarutbildning.nu och beskriv era behov av vägledning, så kan vi återkomma med ett förslag.
Vi rekommenderar dig att kontakta en studievägledare vid det eller de lärosäten där du kan tänka dig att studera för att närmare undersöka dina alternativ.
Kontakta oss via kontaktformuläret på lärarutbildning.nu och beskriv ditt ärende så hänvisar vi dig till rätt person.